Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Onsdag d. 8. juni 2022 kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:                Lise, Niels, Tom, Kim, Morten, Claus, Peter Johnny

Afbud:                     

 

 • Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny
  • Rykkere udsendt.
  • Manglende sponsorater betalt.
  • Aftale med Poul A. om vedligehold af lånecykler. Årligt honorar på 1000 kr.
  • E-rummet lukket ned og rengjort for i år.

 

 • Økonomi - Kim
  • Kontingenter fra medlemmer indløbet samt hurtige indbetalinger fra onsdagsklubben. Desuden tøjsalg mere end forventet. Samlet indtægter på 190.000 mod forventet 208.000 kr. – forskel skyldes forsinket kommunalt tilskud. 
  • Puljebrug ikke brugt ud over pigerne. Der kommer for B/U og landevej.
  • Samlet set: 373.000 kr. (driftskonto), 197.000 kr. (elitepulje) 30.400 kr. (veteran).
  • Der er pt 16 medlemmer i restance – det er ikke forventet, at de aktivt melder sig ud, da de ikke har reageret på rykkere. Dd er der således samlet ca. 40 medlemmer, som vi har mistet. Det er et generelt mønster i DGI. Kim udsender lister med navne.
  • Regnskab PE-løbet: Samlet indtægter på 42.168 kr. Samlede udgifter 31.742 kr. Samlet overskud på 10.426 kr.  – heraf ca. halvdelen fra café-salget.

 • Status Børn & Unge - Peter
  • Ikke den store succes med at samle forældre og ryttere til fællesspisning. Der påtænkes at prøve endnu en gang efter sommerferien. Desuden den sædvanlige istur til Middelfart. 
  • BørneTour 22. maj – nye medlemmer. God og succesfuld oplevelse. Mange glade børn og forældre. Her givet 3 nye medlemmer. Mulighed: Hver invitere 1-2 kammerater med til en prøvetræning.

 

 • Landevej - Morten
  • Intet nyt. 

 

 • Status Veteraner og Lokaler - Tom
  • Planlagt tur til Sækkelund. 1 enkelt udmeldelse. Ellers ikke det store!

 

 • Status Kvinder - Lise
  • Planlagt tur til Tour De Storebælt med overnatning i sommerhus.
  • Planlagt arrangement gennem Matas.
  • Påtænker sæsonafslutningsarrangement med mad.
  • Muligvis rekrutteringsdag igen efter sommer, da forårets event regnede/blæste væk.

 

 

 • Status Tøj og materialer - Niels
  • Nyt bestillingsvindue og tøjprøvning – planlægges inden sommerferien. Godt med trøjer (kort/lang) samt bibs til lageret, så vi kan servicere nye medlemmer!
  • Beslutning: B/U får i dag en trøje ved indmeldelse – de skal også have et par korte bukser!

 

 • Arrangementer – Johnny
  • TdF ruten den 18. juni. 58 tilmeldte (18 fra Vejle). Skriv udsendes – Kim H. får fra Claus. Der skal linkes til en gpx-fil. Deltagerliste medsendes inkl. mobilnummer (Kim H laver). Tider rykket 1 time frem. Afgang fra Kolding ved Bilka (gratis parkering). 250 kr. er inklusiv al mad og forfriskningen. Klubben betaler 2-3 x drikkevarer til hver deltager – samlet udgift på i alt 20.000 kr. Depot ved campingplads i Åbenrå (Mik og Tom ansvarlig) – 60 bananer, 3 x 25 liter vand. Elektrolyttabletter, sukkerpulver, energibarer (Johnny kontakter Bent Skov mht rester fra TdS – besked til Claus). Nødplan: Busfirmaet skal kontaktes om de kan køre os derned ved dårligt vejr fx kl. 16 fra Bilka Kolding. Evt. extraudgifter acceptabelt. Bagagetransport tilbydes – indlevering fredag eftermiddag i klubben. Claus og Tom ansvarlig.
  • TdF præsentation onsdag den 29. juni. Holdpræsentation i KBH. DCU har tilbudt KBC én plads - KBC repræsentant bliver Johnny.
  • Michael Rasmussen foredrag 22. juni på Kolding Egnsteater. Tilbud om 20 gratis billetter. MF lægger på FB og uddeles efter ”først til mølle”-princippet.
  • Claus og Morten kører ruten igennem i Kolding Kommune og indmelder huller via ”giv et praj”.

 

 • Eventuelt
  • Forslag fra Bente om socialt arrangement efter TdF har været gennem Kolding. Lise følger op sammen med Bente – klubben vil gerne støtte økonomisk.
  • Februar-foredrag: 1. prioritet er Cecilie Utrup – Johnny trækker på sit netværk.
  • MF: Forslag vedr. klub t-shirt til hjælpere. Det vil vi gøre fremadrettet. Det skal med på budgettet til næste GF. De 3 nye bestyrelsesmedlemmer skal ASAP have en trøje – MF undersøger pris og kontakter Esben vedr. logo (mulighed for at tilføje ”Bicycle Club” under/ved siden af ”Kolding”). 
  • Tom: Mulighed for at arrangere sommerskole. Kan ikke nås i år – bevidsthed om at det kræver mange ressourcer. Ikke umiddelbart noget vi er klar til!
  • Næste møde: mandag den 29. aug. kl. 19 – Lise har kage med.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851