Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 15.11.21. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Lone, Niels, Jan, Tom, Kim, Morten, Claus, Johnny

Afbud:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Gennemgang af sidste referat. Ingen udeståender.

b. Generalforsamling. Kim er på valg – villig til genvalg. Jan på valg – ikke villigt til at genopstille (er annonceret på B/U møde/klubmesterskab). Lone på valg – villig til genvalg (men står overfor en mulig flytning. Vil selv forhøre sig i kvindegruppen om mulige afløsere). Claus på valg – villig til genvalg. Budget – Kim laver et udkast. Dato: Torsdag den 20. januar i Kvarterhuset.

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Ultimo oktober ligger på budget på trods af manglende kontingentbetaling

Kassebeholdning ultimo oktober er:
Driftskonto: kr. 261.319
Elitepulje: kr. 197.117
Veteraner: kr. 36.707

3. Landevej - Morten

a. Sidste nyt – landevej. Termin fra DCU ude nu – vi søger med FCC og MCC om 3./4. sept. 2022. Søger kun én termin.

b. Præmiepenge – minimumsgrænser skal holdes! Men der må gerne gives mere. Der er max 5 pengepræmier – undtaget A-klassen/DA/U17/U17P.

c. Sidste nyt - e-cykling. Rummet er velfungerende, men overbookes ikke ??

4. Status Børn & Unge - Jan

a. Sidste nyt. Vi kigger fortsat efter afløser til Jan. Peter M har indvilliget i at tage et år mere. Der arbejdes på et julearrangement den 14. dec. B/U opfordres til at komme til julebanko.

b. Lånecykler - levering af nye. Den første er klar. Alle bliver klar til sæsonstart. De bliver med skivebremser.

c. BørneTour 22. maj 2022 - Kolding Bibliotek involveres igen. Dennis Ritter/Rolf Sørensen kommer på.

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Nye priser (markant prisstigning) og minimusbestilling (øges fra 5 til 15 for at opnå pæn rabat). Vi vil undersøge nye muligheder (igen!). Vi skal være hurtige – bestilling i Januar! Alé og Verge/Champione. Niels ansvarlig – MF hjælper gerne!

6. Status Veteraner og Lokaler - Tom

a. Det er besluttet at støtte op om Tour de France arrangement (arrangeret af Sønderborg CK?) den 8. maj – fra Vejle til Haderslev. Efterfølgende spisning på Cafeteria. Forårsfest og julefrokost fremover gratis (udgifter tages af puljen).

b. Der arrangeres tøjprøve-formiddag (Johnny).

c. Tom og Claus vil gerne arbejde videre med klubtur på TdF rute kørsel. Primo/medio juni er et oplagt tidspunkt. Der skal tænkes stort og alles behov skal ideelt set rummes! Det skal være arrangementet i Sønderborg, der skal trække!

7. Status Kvinder - Lone

a. ”Kend din cykel”-arrangement afholdt i Varde. 6 tilmeldte (flere interesserede, men forhindret) – alle godt tilfredse.

b. Der pønses på kvindearr. i e-cykling. Claus/Morten undersøger mht. brug af 12-speed cassetter. Der kan reserveres til en fast kvindeaften. Morten laver skilt ”Lyset slukkes automatisk”.

8. Arrangementer – Johnny

a. Corona-regler. Udmelding: Onsdagsklubben skal fremover stille med corona-pas eller PCR-test (hvis ej vaccineret) ved samlinger – med baggrund i de nye retningslinier. Der skal kontrolleres inden indgang.

b. Julebanko. Æbleskiver og gløgg. Coronapas påkrævet! Ingen tilmelding. Johnny/MF står for indkøb.

c. Vinterarrangement – Matti Breschel. Han kommer tilbage med en dato (slut januar/start februar).

d. Nordea-fonden – ansøgning til TdF-arrangement til Sønderborg. Johnny forsøger med en ansøgning.

e. Gode ideer til happening under TdF-passage igennem Kolding? Ikke umiddelbart.

f. 50 KBC’ere har tilmeldt sig til at være ”TO” – der mangler fortsat ca. 100 personer.

9. Eventuelt

a. Kim H: Ved runde fødselsdage (og 75 år) – Henning har i mange år påtaget sig opgaven. Men vil gerne trække sig næste år. Johnny prøver af næste år! Der bør udbetales kilometerpenge (lav takst).

b. Næste møde: Torsdag den 13. januar kl. 19.00. Tom har godter med.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851