Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Onsdag d. 26.5.21. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:             Niels, Kim, Morten, Claus,  Johnny

Afbud:                     Bjarne, Jan, Lone 

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Børneattester - alle er nu opdateret ved Kim H.

b.     Øl/vand i onsdagsklubben købes i DK fremover. Indgået aftale med Dansk retursystem (pant på dåser).

c.      Rickshaw-arrangement omtalt i sidste referat udsat grundet COVID-19.

d.     E-rum igen opsat – 4 fulde opstillingen klar. Claus og Morten efterprøver i næste uge. Varmesystem til næste vinter mangler fortsat.

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab. Intet nyt at berette grundet sidste BM afholdt 5. maj. 

b.     CPR-nr og billeddokumentation til Middelfart Sparekasse. Kim kontakter den sidste fra bestyrelsen.

c.      Valg til bestyrelse:

Morten, Niels, Claus, Johnny og revisor/revisorsuppleant er på valg. Villige til genvalg.

Bjarne – ikke villig til genvalg. Tom fra onsdagsklubben villig til opstilling.

d.     Dato for generalforsamling. Udsættes til august! Johnny checker op på 23. eller 25. aug som mulighed hos Kvarterhuset. Med i nyhedsbrev (Kim H.).

e.     Kontingent. Fremsætter fortsat forslag om kontingentfrit år.

 

3.     KBC – Bøgelund fremtid – punktet udsat! Vi er pt tilfreds med vores situation.

a.     Børn og unge

b.     Motion

c.      Licens

d.     Lokaler

 

4.     Landevej - Morten

a.     Sidste nyt – landevej. Træning kører tilfredsstillende – masterordning i top. Der er behov for et hold 3C/4. Johnny og Kim vil prøve at få gang i hold 3C/4 samt at få et par stærke hold 3 ryttere til at overtage master-tjans.

b.     Sidste nyt - e-cykling. Morten kontakter B/U rytter Mark mht Zwift-konto. Udarbejder udkast til FB-skriv – sender til Johnny. Hvis behovet er der, åbner klubben 1/2/3/4 konti. Claus og Morten mødes næste torsdag og checker e-rum igennem.

c.      Pierre Ejendomme løbet 5. september 2021. På skinner – opgaver fremsendes til de respektive personer i separat mail.

d.     Rødekro CC om lån af KBC-trailer med hegn (50 m) – godkendt. Pris 500-1000 kr.  MF udformer kontakt. MF efterfølgende undersøgt priser – hos udlejningsfirmaer er prisen typisk 15 kr/m ex. Moms. Derfor forslag justeret fra 750 kr. til 500 kr.

 

5.     Status Børn & Unge - Jan

a.     Sidste nyt. Klubmesterskab præmieoverrækkelse med grillarrangement tirsdag den 25. maj. Succes med god opbakning fra forældre.

b.     BørneTour de France søndag den 8. august. Efterfølgende arrangement i klubben tirsdag og torsdag for potentielle medlemmer. Foldere produceres (Jan ansvarlig). Ekstra hænder til opstilling/nedtagning kræves. Johnny fortsat tovholder.

c.      Lånecykler nye. Der skal laves en rigtig faktura til fremsendelse til DIF/DGI og fremsendes senest 31/5. Vigtigt: Notat om levering i 3. kvartal som sikring ved konkurs. Johnny kontaktet Cykelnørderne ASAP!

 

6.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Der er kommet tøj hjem og lagret er ”fyldt” op. Faktura betalt. Priser opdateret på hjemmesiden.

 

7.     Status Veteraner og Lokaler

a.     Sidste nyt. Første veteran-samling den 26. maj. Omklædning fortsat ikke muligt – kræver særlig grundig rengøring – bekosteligt! Der er ansøgt om åbning – svar afventes.

b.     Rengøring af klublokale. Forslag Kim H.: Tilbydes til onsdagsklubben – 2 personer, 1000 kr/person. Willy og Hans har tilbudt sig for resten af året (500kr/person), men alle skal have buddet.  Johnny informerer næste onsdag!

 

8.     Status Kvinder – Lone – udsat!

a.     Sidste nyt

b.     Introduktionsdag

 

9.     Eventuelt

a.     Henvendelse fra privat koordinator af TO-uddannede. Det er op til den enkelte KBC TO’er, hvor man vil hjælpe til/melde sig til register.

b.     Vingsted Centret – 18. juni arrangeres cykelforedrag med Brian Holm/Kasper Asgreen.  Deles privat på FB men ikke i KBC-regi.

c.      Næste møde. Onsdag den 18. aug kl. 19.00. Lone skal have lækkerier med!

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851