Referat BM i Kolding BC onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.00

Tilstede: Johnny, Kim, Lone, Claus, Jan, Niels, Bjarne, Morten

Afbud: Ingen

Dagsorden

1. Regnskab. Stort set ingen bevægelser. Afstemning som ved sidste møde (da begge møder ligger i marts måned!) – ny afstemning ved næste BM.

2. GF 2021. Det er vores håb, at vi kan afholde i slutningen af maj. Vi påregner at afholde uden mad og drikke af hensyn til smittefaren. Vi afventer de udmeldinger, der kommer.

3. Kontingentudsendelser. Vi regner nu med udsendelse per 1. august.

4. Sociale arrangementer. Vores medlemmer ”hungrer”. Vi påregner at kompensere for sæsonstart og GF med sommerarrangementer (grillpølser mm) og ”1. tirsdag i måneden”-øl/vand samt stort anlagt sæsonafslutning.

5. B/U-træning status. Der er 1 træner tirsdag og 2 torsdage. Børneattester skal opdateres. Kim indhenter hos politiet.

6. Børne-tour: Der er 2 nye datoer i spil: 13 juni og 8. aug – beslutning tages i samarbejde med DCU/KK og KBC. Afholdes kun hvis der tillades forsamling på min. 500 personer.

7. Opdatering Bøgelund. Ketcher Centret har søgt selv. Løbeklubben ikke interesseret længere, men Orienteringsklubben og Johnny har haft online-møder. Orienteringsklubben vil gerne være tovholdere, men pt er skudt til hjørne. Besked til KK: Der kommer ikke noget forslag i år – måske næste år. Kim: Vi mangler fortsat at få diskuteret, hvad vi vil! Vi har ikke travlt – vi er egentligt godt tilfreds med de nuværende faciliteter. Punkt på næste BM!

8. Evt.

a) Tro/love erklæring skal udfyldes på de tildelte 30.000 kr. til cykelkøb. Johnny og Kim klarer her!

b) Klubbens beholdning nærmer sig 500.000 kr. og med årets forventede overskud på 40.000 kr qua det lave arrangements-niveau, skal vi have en diskussion om, hvordan vi vil tackle dette – og endnu dybere: Hvad vil vi med klubben? Punkt på næste BM.

c) Vedr. e-rummet: Neo nr. 4 er leveret tilbage i KBC. MF/Claus sætter op når tilladelse foreligger. MF indkøber nyt 40” TV – 1800 kr retur for det ødelagte!

d) MF afholder virtuelt møde med FCC og MCK vedr. vores fælles løbsweekend. Info følger på næste BM.

e) Arrangement mhp. at få flere kvindelige medlemmer påtænkes afholdt i maj.

f) Næste BM onsdag den 5. maj kl. 19.00. Johnny melder ud, om det er på Bøgelund eller virtuelt.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851