Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Tirsdag d. 2.6. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:             Lone, Niels, Jan, Bjarne, Kim, Morten, Claus,  Johnny

Afbud:                     

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Gennemgang af sidste referat.

-       Projektor-køb udsat da Kim har klaret kabel-løsning til 25 kr.

-       Kaptajn kursus kvinder udsat på ubestemt tid

-       Gadeløb i samarbejde med KK/Kasper Asgreen udsat på ubestemt tid

-       Kort om SSC-trailer situation – MF orienterer næste gang!

 

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab – herunder kontingent indbetaling. Generelt meget stille måneder. Ca. 65.000 kr ind i kontingenter. Ca. 20 manglende betalere. Der udsendes rykkere ved opstart. Der er udsendt regninger til sponsorer. Rykker skal ud til til Pierre. Johnny tager til kontakt til Mads fra PEB. I alt indtil 31. maj ca. 147.000 kr. Udgifter til lokaler, klubmodul og materiel – i alt 38.837 kr (lavere en budgetteret grundet den lave aktivitet).

Saldi: 270.523 kr på driftskonto, 197.130 kr på elitepuljen og 34.488 kr på veterankonto.

b.     Nye sponsor aftaler 2021-23. Det er ikke de bedste tider til forhandlinger. Punkt udsat til næste gang. Der arbejdes med flere muligheder.

 

3.     Landevej - Morten

a.     PEB løb 6.9. DCU: alle terminer er annulleret. Men vi håber fortsat at den holder! Når udmelding fra DCU foreligger, tager vi stilling

b.     Opstart træning igen. Vi forventer normal træning fra tirsdag den 9. juni kl. 18. Vi laver påbud om holdstart fra forskellige områder. Udmelding via FB og nyhedsbrev (Kim H). Fælles vand på tværs af holdene den 9. juni kl. 20.00.

c.      Masterordning i juli. Vi opfordrer til – hvis der er mulighed – at mastere lægger op også i juli grundet den korte forårssæson.

d.     Masterordning: Vi diskuterede nedsat betaling grundet COVID-19. Beslutning: Det skal ikke nedsættes – det er en erkendtlig og ingen af masterne gør det for pengenes skyld.  

e.     E-cykling: Rengøring i rummet påkrævet. Zwift-abonnementer opsagt (kun licenser off-season). Claus og Morten ansvarlig – men afventer lige nedenfor!

f.      E-cykling rummet: Der er desværre malet med plastikmaling, så muren kan ikke ”ånde” og puds er desværre begyndt at falde af! Claus/Morten prøver forsigtigt at skralle af og vender tilbage! Muligvis behov for prof-hjælp.

 

4.     Status Børn & Unge - Jan

a.     B/U strategi. Alt har været på standby. Der har været en henvendelse om opstart, men det har ikke været tilladt af myndigheder og derfor ikke iværksat. Der ligger en plan som er klar til at blive sat i værk. Pt. 4-5 medlemmer! Der skal hurtigt tages kontakt med trænere, så B/U har komme på landevejen tirsdag den 9. juni. Jan gør dette.

b.     Maj-marked og Kulturnat aflyst. Derfor ingen fremstød her – udsættes til næste år.

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Ny tøjsending - er ankommet. Kim ændrer i nyhedsbrevet!

b.     Nyt tøjmærke. Mulighed for at få et tilbud fra Verge – væsentligste punkt er mulighed for at bestille helt ned til 3 stk. Vi er åbne og vi gerne teste – der skal indhentes 3 kvindesæt (Kim kontakter Lone ved ankomst). Der er en række kriterier, som skal opfyldes. Claus og Niels afprøver kollektionsprøver. Verge kan efterfølgende kontaktes mhp. nærmere detaljer. Niels ansvarlig.

c.      Trøjer til profilering af KBC. Tilgængelig for alle! Opbakning til at gå videre med en t-shirt. Niels kontakter MB om muligheder og vender tilbage næste BM.

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Opstart af onsdagsklubben. Mulighed med følgende forholdsregler:

-       Håndsprit ved indgang

-       Rigeligt med håndklædepapir og sæbe på WC

Rigeligt med håndklædepapir og sæbe i køkken

-       Kun kaffevagten i køkkenet samt ved servering

-       Ny procedure ved afrydning nødvendig – plan udtænkes

Uden ovenstående vil det ikke være forsvarligt. Styregruppen træder sammen og tager en beslutning i morgen onsdag kl. 9.00. Besked i nyhedsbrev og særskilt mail til veteranerne. Johnny kontakter KK mhp. rigeligt med håndklædepapir/sprit/sæbedispensere.

b.     Rengøring af klublokale. Vi afventer svar fra KK. Vi skal muligvis fremover selv stå for dette. Der skal findes en løsning. Vi kan tilbyde samme betaling som masterordning – minimum 10 gange udløser 1000 kr. Ellers må vi betale et lokalt rengøringsfirma – vi slår os i så fald sammen med KOK (MTB halvdelen af KBC’s andel).

c.      Badefaciliteter ssv. ikke en mulighed – selv efter den 8. juni. Udmelding KK afventes.

 

7.     Status Kvinder - Lone

a.     Sidste nyt. Det har ligget stille, men nu er der regelmæssig træning tirsdage, torsdage og søndage. Der er kommet flere nye medlemmer.

b.     Dækskifteaften umiddelbart før nedlukning afholdt med succes. 

c.      Introduktionsdag. Gemmes til næste år!

d.     Kaptajnkursus afholdes den 15. aug.

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     Ny sæsonstart? Vi vælger ikke at lave et arrangement grundet omstændighederne.

b.     Henvendelse fra KK om hjælp til indkøb af cykler til indvandre-kvindecykling projekt. Tilbydes til interesserede veteraner. Johnny primus motor.

 

9.     Eventuelt

a.     Input til nyhedsbrev senest i morgen onsdag kl. 12 til Kim H. 

b.     Indkøb af skilte og div. papir materiale til PEB løb når dato foreligger. Tilladelse til overskridelse af de 500 kr. Prisoverslag udsendes per mail.

c.      Klubskilte. Johnny kontakter de andre klubformænd og KK om det er tilladt. MF kontakter derefter Esben for udkast og pris.

d.     Næste møde: Mandag den 29. juni kl. 19. Claus har sødt med til kaffe (husk at du kom for sent til dagens møde så vi skal pleases!).

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851