Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 19.6.2019. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Niels, Andrew, Kim, Morten, Bjarne, Claus, Johnny

Afbud: Dorthe

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling – Johnny

a. MTB har accepteret vores vilkår. Starter nu herfra og har afholdt første møder. Er lykkelige for aftalen!

b. Der skal laves et nyt bestillingsvindue til tøj. Deadline for bestilling er søndag den 7. juli. Johnny og Niels arrangerer tøjprøvning den 1. juni. Der udsendes besked via ekstra nyhedsbrev (Niels sender tekst til Kim H) og FB (Johnny/Niels). Fremadrettet bestillingsvindue i juni og december – lægges i klubkalenderen!

c. Andrew har deltaget i DCU FB kursus. Har fået lidt input: Lukket FB – internt i klubben. Åben FB – klubbens ansigt udadtil. Hjemmesiden – statisk og bruges som arkiv. Andrew efterspørger præsentationen og deler med resten af bestyrelsen. Der er vigtigt at der er flere aktive og laver indlæg – især deling og kommentarer ”vægter”.

 

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab for april og maj. 122.000 kr i indtægter (sponsor, kontingenter – mangler fortsat fra PEB (15.000 kr + 5.000 kr – Morten kontakter Mads Clausen), meget fra tøjsalg samt 25.000 fra foreningspuljen). Udgifter til klubaftener mm. 337.641 kr på klubkonto, 23.063 kr på veteranpuljen, 202.823 kr på elitepuljen. Fortsat meget lille puljebrug. Tegn på et relativt stort årsoverskud. Vil skal have en snak om brug af midler fremover, så ”pengene kommer ud og arbejde”.

 

3. Landevej - Morten

a. Træningen fungerer pænt. Som mastere skal vi være ENDNU mere opmærksomme på gnidningerne mellem cyklister og bilister og give klar besked på turene (1 og 1, ind til højre, forsigtigt rundt i svinget mm!).

b. PEB løbet lørdag den 10.8. Opgaver uddelegeret og alt på skinner.

 

4. Status Børn & Unge - Andrew

a. Sidste nyt. Der er kommet 2 nye medlemmer – pt. er der 6, der cykler. Stadig for lidt!

b. Evaluering af Maj-Marked den 31. maj. Det var en god oplevelse og klubben blev vist frem, men det gav ikke den ønskede effekt (der kom ikke 1 nyt medlem tirsdagen efter – hverken voksen eller B/U!). Vi skal have lagt en langsigtet strategi – hvilken kultur er det vi søger? Og kan vi stille med de krævede ressourcer?

c. Test af ny model for B/U cykelløb med DCU. Afvikles søndag den 11. aug efter PEB-løbet. Morten i kontrakt med DCU/Kristoffer. Kim, Andrew, Johnny, Morten med på dagen. Andrew kontakter trænere mhp deltagelse. Morten arbejder videre med drejebog. Event skal på DCU-kalenderen snarest.

d. Køb af cykelmonitor med penge fra DGI fonden. Johnny har kontakt til Shimano gennem DCU. DCU-møde arrangeret her i KBC’s lokaler tirsdag den 2. juli – ide/inspirationsmøde! 2 deltagere per klub – der er pt. 10 klubber interesseret!

e. Næste BM – dedikeret til B/U-strategi.

f. Vedr. leje af lånecykler. Beslutning: Hvis den nye interesserede melder sig ind og betaler depositum, så skal det være gratis at låne en B/U cykel i optil 6 mdr.

g. Vi besluttede at droppe kulturnatten. Hvis Andrew kan lokkes trænere og B/U med på ideen, er der opbakning til det.

 

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Se ovenfor pkt. 1b

 

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Sidste nyt. Veteranklubben er udvidet til 70 medlemmer (dvs. dem, der var på venteliste og som var medlemmer af klubben, er kommet ind!). Det kører godt, og ”løsningen” er godkendt.

b. Gulvtæppe i klublokalet. Der er afsat penge til det. Det skal sættes i værk. Bjarne og Johnny tager teten og kommer med forslag til næste BM. KBC tager hele betalingen!

 

7. Status Kvinder - Dorthe

a. Intet nyt om kvindeprojektet med Jette.

b. Ønske om at kunne deltage i Klubmesterskabet.

c. Tale om introduktion af en kvinde-pokal.

d. Der arrangeres igen tur til Emma´s have. Der skal ydes et tilskud på 100 kr. per deltager, men vi holder fast i princippet om en ”lille” egen betaling.

 

8. Arrangementer – Johnny

a. Johnny pønser på igen at arrangerer tur til Odense Cykelbane i november.

 

9. Eventuelt

a. Kim H forslag: lave en tur til Agerskov med cykling og mad. Der skal fastsættes et budget.

b. Vi skal også have en ny ”sportsdirektør” som står for at sikre deltagelse i udvalgte motionsløb – vi skal have skabt nogle traditioner (igen!). Vi skal have klarlagt dette fra sæsonstart/GF – og der skal meldes ud og mht. tilskud/fælles øl/vand!

c. Johnny tager kontakt til Kolding Kommune mhp at vedligeholde Bøgelund-udeområdet.

d. Næste møde: Mandag den 19. aug 2019 kl 19. Dorthe har kage med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851