Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Tirsdag d. 29.6. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:                Lone, Niels, Jan, Kim, Morten, Johnny

Afbud:                     Claus, Bjarne

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Rykker til Pierre Ejendomme – fortsat ikke betalt. Johnny kontakter igen.

b.     Rykker og møde med PEB – Johnny har talt med Mads. Fremadrettet skal der sørges via PEB fonden. Johnny laver udkast til ansøgning og Kim kommer med inputs.

c.      Johnny har været involveret i cykelprojekt i Skovparken. Det handler om rep. af cykler og ”uddannelse” af unge til selvhjælp. Onsdagsklubben involveret. Dørene holdes åbne mht. nye B/U-medlemmer.

d.     Maling af e-rum: Claus påbegyndt afskrabning – MF og Claus færdiggør. Skal males med cement maling. Kim behjælpelig med maling.

e.     Onsdagsklubben opstartet uden morgenkaffe/frokost! Udsat på ubestemt tid.

f.      Evt. ny tøjmærke – behandles nedenfor!

g.     Rengøring af klublokalet (støvsugning). Bjarne organiserer med onsdagsklubben når relevant.

h.     Klubskilt og/eller beachflag på facaden droppet.

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab – herunder kontingent indbetaling. Intet nyt da seneste møde også blev afholdt i juni. 22 i restancer efter udsendte rykkere. Endnu en rykker udsendes med frist 1/8 – herefter udmeldelse.

b.     Nye sponsor aftaler 2021-23. Vi planlægger samme fremgangsmåde dvs. præsentation og forhandling. Der er en udfordring med PEB vs. PEB-fonden. De skal spørges om hvad de forventer. Vi holder fast i dem, vi har! Hvis nogle falder fra, vil vi tænke på alternativer. Johnny kontakter Pierre Ejendomme til næste møde mhp. løbssponsor.

 

3.     Landevej - Morten

a.     Sidste nyt. 1. afdeling af klubmesterskab afholdt – bred opbakning (dog ikke for kvinder. Lone stikker en føler ud i gruppen). De sidste afdelinger planlagt aug. og sept.

b.     PEB løb 6.9. Dato bekræftet – dog uden B/U (U11/13/15/17). Beslutning: Det skal være efter regler/forhold som vi kender dem eller med en underskudsgaranti. Morten kontakter Villy Frederiksen. 

c.      Opstart træning igen. Kl. 18 er et tidspunkt som medlemmerne har taget godt imod. Sodavand på tværs af holdene 1. tirsdag var en succes. Der er ved at være behov for et hold 3C/4. Johnny muligvis initiativtager – så der er plads til nye medlemmer, der ikke kører +30 km/t! Kim præciserer tempo overfor hold 3.

d.     Trailersituation: Morten har lavet udkast til nyindkøb og overdragelse af SSC-kasserer

ppgaven til KBC. Brev udsendes til SSC-formænd i morgen. 

4.     Status Børn & Unge - Jan

a.     Sidste nyt. Trænersituation er fladet på plads og der kan ses fremad. Lars J, Peter S og Peter M. Trænerkontrakter udfærdiget og underskrevet for Lars og Peter M. Peter S. har modtaget et sæt tøj for sit engagement. 

Opgaver: Rekruttering: Johnny, fastholdelse/socialt: Peter S, trænere: Lars og Peter M

Aftale: 5 gange prøveperiode for nye medlemmer – herefter indmeldelse (dvs. triatleter ingen særaftaler).

b.     Maj-marked – Kulturnat aflyst

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Nyt tøjmærke. Muligheder: Sportful, Castelli, Verge, Fusion, Craft. Niels undersøger og udvælger 3 for at begrænse arbejdsbyrde.

b.     Trøjer til profilering af KBC . Der bestilles en rød T-shirt til hvert bestyrelsesmedlem –klublogo på V. bryst. Niels ansvarlig.

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Opstart af onsdagsklubben – se pkt. 1

b.     Rengøring af klublokale – se pkt. 1

 

7.     Status Kvinder - Lone

a.     Sidste nyt. Masterdag planlagt og afholdes snart. Stor tilgang i gruppen – dejligt.

b.     Kaptajnkursus den 16. aug – ledige pladser! Lone prikker folk og kontakter evt. Johnny.

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     TdF. Skilteopsætning på Cote de Hejlsminde. Arrangement med K. Asgreen og Jørgen Pedersen/borgmesteren (klubtrøje sponseret) Droppet indtil videre efter ordre fra TdF DK/Alex Pedersen. Udsat – måske i juli eller september.

b.     Kim påtager sig ansvaret for at iværksætte en ”Agerskov-tur” – muligvis i aug.

 

9.     Eventuelt

a.     Jan har modtaget tilbud fra Non-draft (salg af kædevoks og carbon-hjul af mærket Veltec). Tilbyder klubrabat på 20%. Enighed om at sætte på vores hjemmeside. Jan sender info til Kim.

b.     Bjarne bedes skaffe en soft shell jakke a la tidligere indkøbt til Lone (M – damemodel) og Claus (S – herremodel). 

c.      Reminder til mastere: HUSK at spørge rundt/spotte nye medlemmer og tage godt imod dem med kort instruktion og opmærksomhed under turene.

d.     Forespørgsel på grill-arrangement fra et medlem. Vi vil gerne støtte med udgifter til pølser/øl/vand hvis det er for HELE-klubben. Mulighed søndag 2. eller 9. aug.

e.     Lone og Claus har modtaget en klubnøgle (hhv. nr. 17 og nr. 18).

f.      Næste møde: Mandag den 17. aug. kl. 19. Claus har othellolagkager med.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851