KBC Eliteudviklingspulje 

 

Baggrund

 
KBC Eliteudviklingspulje blev oprettet af overskydende midler i forbindelse med sammenlægningen af KBC og KBCM i 2013.

Regelsæt for Eliteudviklingspuljen

1. Formål

Eliteudviklingspuljen har til formål at yde økonomisk støtte til KBC eliteryttere, som lever op til ét af de i punkt 2 angivne ansøgningskriterier.

2. Ansøgningskriterier

- licensryttere i landevejsklasserne herre A og B samt dame A.
- licensryttere i MTB-klasse herre og dame Elite
- licensryttere i Cross A
- U17 og juniorryttere med stort potentiale/udviklingspotentiale, som indstilles af B/U-udvalget
Fælles for alle ansøgere (med undtagelse af landevejsklassen herre A) er, at de skal have indkørt mindst 5 points i den sæson, hvor støtten søges.
Der kan søges støtte til udgifter i forbindelse med dokumenteret træningsophold, løbstilmelding, licens, chips, tøj og personlig træningsvejledning.
Der kan maximalt udbetales kr. 40.000 per år og én rytter kan maximalt støttes med kr. 5.000 per år.
Støtten søges ved landevejssæsonens afslutning og er bagudbetalt. Deadline for ansøgning er 14 dage efter afholdelsen af det sidste danske landevejsløb jf. den officielle DCU kalender. Ansøgning sendes elektronisk til postmaster@kbcm.dk

3. Grundkapital

Eliteudviklingspuljens grundkapital er kr. 216.000,00.

4. Administration

Eliteudviklingspuljen administreres af 3 medlemmer fra den siddende KBC bestyrelse. Medlemmerne er:

•    Formanden

•    Den B&U ansvarlige

•    Den landevejsansvarlige

Medlemmerne udgør administrationen indtil Eliteudviklingspuljens midler er opbrugte eller indtil et medlem ønsker at træde ud. Sker der afgang af medlemmer i funktionsperioden, erstattes disse med personer fra den siddende bestyrelse i KBC.


5. Administrationsgruppens opgave

Gruppens opgave er at modtage ansøgningerne og tildele midler til ansøgerne efter kriterierne jf. punkt 2. Der skal hvert år ved KBC’s årlige generalforsamling fremlægges en rapport over årets tildelinger.

6. Administrationsgruppens arbejde

Gruppen træffer sine afgørelser ved fuld enighed. Gruppen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer er til stede.

Der udfærdiges på hvert møde et beslutningsreferat, der underskrives af de 3 medlemmer.

Arbejdet er ulønnet, men udgifter vedr. arbejde i denne afholdes mod bilag.

7. Ændringer i regelsæt

Ændringer skal vedtages med 2/3 flertal af den siddende KBC bestyrelse efter forslag stillet på den årlige KBC generalforsamling.

8. Opløsning

Opløsning af Eliteudviklingspuljen kan kun ske ved enighed mellem de 3 medlemmer i administrationsgruppen. Ved opløsning skal ubrugte midler tilgå KBC B/U udvalg.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851