Referat ordinær generalforsamling 

 
Referat ordinær generalforsamling i Kolding Bicycle Club onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.
 
Til stede fra bestyrelsen: Johnny, Klaus, Jens, Esben, Niels, Morten, Bjarne. Afbud: Jan.
I alt til stede: 68 medlemmer
 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Knudgaard. Ingen modforslag. Accepterede og takkede for valget. Konstaterede at GF var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.
Referent: Morten Freitag.
 

2. Beretning om KBC´s virksomhed i løbet af det forløbne år.

Formanden fremlagde beretning med flot PP show. Ingen bemærkninger. Der blev klappet af beretningen.
 

3. Fremlæggelse af regnskab.

Gennemgået af kassereren. Årets resultat: 63.291 kr. Indestående per 31/12-17: 238.403 kr.
Opklarende spørgsmål: Hvor meget ligger der af tøj på lageret? Svar: Ca. 35.000 kr.
Regnskabet blev godkendt!
 

4. Behandling af indkomne forslag.

- Kim Fuglsang Poulsen foreslår at medlemskabet af DGI ophører og derfor fjernes fra paragraf 3 i vedtægterne:
§3 Klubbens medlemskab

KBC er tilsluttet Dansk Idrætsforbund, Dansk Cykel Union, DGI, SSC, og Jysk Distrikt, og er forpligtet til at efterleve de gældende vedtægter for disse sammenslutninger.
 
Kim motiverede selv sit forslag.
Bestyrelsens holdning blev præsenteret. Flere medlemmer gav deres holdning til kende.
 
Afstemning ved håndsoprækning: 1 stemme for. Forslaget ikke vedtaget!
 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår fremtidigt årligt kontingent på 300 kr. Forslaget motiveret af bestyrelsen og begrundet med øget udgifter til regnskabssystem og DCU fond samt opsparing mhp. Bøgelundprojekt. Ingen opklarende spørgsmål. Forslaget vedtaget!
 

6. Fremlæggelse af budget.

Kassereren fremlagde budget 2018. Der budgetteres med et nettoresultat på 0 kr. Ingen opklarende spørgsmål. Budgettet godkendt!
 

7. Valg af kasserer

Klaus Amby – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Kim Henneberg. Ingen modforslag. Valgt.
 

8. Valg af bestyrelse.

  • Jens Panum Have – modtager ikke genvalg. Niels Tange Kristensen foreslået. Ingen modvalg. Valgt for 1 år.
  • Esben Kjær Lauridsen – modtager ikke genvalg. Dorthe Gregersen foreslået. Ingen modvalg. Valgt.
  • Jan Jørgensen – modtager ikke genvalg. Andrew Bridgens foreslået. Ingen modvalg. Valgt.
 

9. Valg af revisor

Jan B. Petersen – modtager genvalg. Ingen modvalg. Valgt.
 

10. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)

  • Niels Tange Kristensen - modtager ikke genvalg. Valgt til bestyrelsen ovenfor.
  • Allan Thomsen foreslået. Ingen modvalg. Valgt som bestyrelsessuppleant.
  • Jens-Peder Nielsen - modtager genvalg. Ingen modvalg. Valgt som revisorsuppleant.
 

11. Udnævnelse af årets kammerat.

Årets afstemning faldt på Jørgen Eilsø. Jørgen var desværre ikke tilstede, men blev hyldet behørigt.
 

12. Evt.

De afgående bestyrelsesmedlemmer og kassereren blev takket for deres virke i KBC og begavet med et par gode flasker vin.
 
Ordføreren takkede afslutningsvist for god ro og orden. Formanden takkede for fremmødet og lukkede årets GF.
 
_________________________
Ole Knudgaard - dirigent

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851