Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 29.4.2019. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Dorthe, Niels, Andrew, Kim, Morten, Bjarne, Claus, Johnny

Afbud:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling – Johnny

a. Gennemgang af sidste referat. Udeståender klaret!

2. Møde med MTB klubben

a. Jesper (formand) og Allan (næstformand). Begge med aktive børn i MTB og selv aktive på cyklen. Præsentation af MTBK-klubben. Licens- og breddeklub, ca. 160 medlemmer, ca. 70 B/U. 5 bestyrelsesmedlemmer, 16 trænere. Medlem af DCU og DGI. Præsentation af KBC. Fremlæggelse af samarbejdskontrakt udarbejdet af Kim/Johnny. Forslag sendt til Jesper – MTBK kommer med input og vender tilbage. Forventer at indgå aftale! Overtager i givet fald et rum i stalden – står selv for hængelås. Bestyrelsen enstemmig indstillet på at give det et forsøg. Evaluering efter fx 3 måneder.

3. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Fremlagt. Sponsorregninger fremsendt og der forventes betaling primo maj. Nøgletal: 253.554 kr. (driftspuljen), 202.823 kr. (elitepuljen), 21.276 kr. (veteraner).

4. Landevej - Morten

a. Sidste nyt. Træning godt i gang. Alle hold oppe og køre på tilfredsstillende vis!

b. PEB løbet lørdag den 10.8. Intet nyt – fokuspunkt på næste møde.

5. Status Børn & Unge - Andrew

a. Sidste nyt. Hård opstart – kun 2-3 per træning og en del har meldt sig ud. Fællesspisning første gang på torsdag. Nyt tiltag – samarbejde med Middelfart. Mødes 2. og 4. torsdag med afgang fra Mejeriet. Indtil videre en succes.

b. B/U projekt sammen med DCU og Bramdrupdam Skole – Morten/Johnny. Desværre 2 aflysninger og kun 1 gang afviklet! Forsøger at få 1-2 træninger mere. Overvejelse: Skal vi have fat i de unge endnu tidligere fx 8-10 år?

c. Medaljeløb – tidspunkt endnu ikke fastlagt og udsat på ubestemt tid.

d. Majmarked den 31.5. Vi skal have en stand med 2 telte og 2 x Zwift. Johnny, Morten og Andrew tilstede fredag. Der skal være nogle unge med og gerne Lars J! Drejebogs-udkast laves af Andrew – sender rundt indenfor én uge. Fokus på kvinder og B/U – derfor repræsentanter herfra! Dorthe kommer med udspil. DCU leverer plakater og flyers. Johnny flyers til kvinder gennem Esben.

e. Test af ny model for B/U cykelløb med DCU. Morten kommer med udkast til drejebog. Fokus næste møde.

f. Køb af cykelmonitor med penge fra DGI fonden. Vi afventer svar – og håber det bedste!

6. Status Tøj og materialer - Niels

a. Sidste nyt. Vi laver et nyt bestillingsvindue – kun kort trøje. Johnny kontakter MB og får lavet et vindue. Besked herom i nyhedsbrevet.

7. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Sidste nyt. Mulig udvidelse af onsdagsklubben. 4 muligheder fremlagt samt fordele og ulemper herved. Model offentliggjort og vedtaget i onsdags – udvides fra 60 til 70 medlemmer. Vel modtaget. Man skal have været medlem mindst 1 år før man kan optages i Onsdagsklubben. Regler lægges synligt på hjemmesiden og meddeles i nyhedsbrevet.

8. Status Kvinder - Dorthe

a. Sidste nyt. Kommet godt i gang. Mastere både tirsdag og torsdag – med 2 hold.

b. Introduktionsdag for kvinder. Lone overtog med kort varsel – der var 4 fremmødte og det gav i alt 5 nye medlemmer. Overvejelse: Bedre markedsføring næste gang og lidt stramme krav (herunder måske selvtræning). Hårfin balance – krav og plads til alle/det sociale element.

c. Analyse af kvindecykling. Nyt medlem (Jette) har udtrykt ønske om at lave projekt. Oplagt til nyhedsbrev og fx info på klubaftener. Frit at deltage. Dorthe kontakter Jette.

d. Er blevet kontaktet af Ålborg Universitet som i samarbejde med Fusion tester kvindecykelshorts – tilbud til kvinder. Som klub kan vi ikke opfordre til at køre i andet end klubtøj af hensyn til vores sponsorer, men hvad klubbens medlemmer gør som privatpersoner, vil vi ikke blande os i!

9. Arrangementer – Johnny

a. Arrangement for alle cykelklubber – Johnny tilmeldt.

b. Gennemcykling af TdF-ruten – Johnny deltager delvist.

c. Henvendelse fra Skamlingsbanken Idrætsefterskole. Johnny har sagt JA til at deltage i et arrangement med dem – enten personligt eller som KBC.

d. Kursus i brug af FaceBook arrangeret af DCU onsdag den 8. maj i Haderslev. Andrew og Morten muligvis interesseret. Melder selv tilbage til Kristoffer fra DCU.

10.Eventuelt

a. Opfordring (igen) til at vi møder op i klubtøj. Med i et af de nærmeste nyhedsbreve og på hjemmesiden. Johnny tager det op på nogle af de nærmeste træningsaftener.

b. Henvendelse fra massør Mogens Kyed – tilbyder 15% til klubbens medlemmer. Vedtaget og deles via nyhedsbrev (Kim H.).

c. Næste møde onsdag den 19. juni kl. 19 – Dorthe har kage med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851