Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Mandag d. 24. april 2022 kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:             Lise, Niels, Tom, Kim, Morten, Claus,  Johnny

Afbud:                     Peter

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Udestående med billeder fra Lise og Peter

b.     Kontingent udsendt. Rykker en sidste gang 1.maj

c.      Sponsoropkrævning udsendt – PrimeCargo/DSV og Middelfart mangler fortsat

d.     Træneraftale underskrevet.

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab per ultimo marts. Udgifter og indtægter ligger meget tæt på det budgetterede. Samlede udgifter på 51.000 mod budgetteret 56.000 kr.

b.     Indeståender: 35.146 kr (veteran), 315.731 kr (driftskonto), 197.117 kr (elitepulje)

c.      269 medlemmer per dd

3.     Status Børn & Unge - Johnny

a.     Sidste nyt. Forældremøde den 7. april – 19 fremmødte inkl. ryttere og forældre. Balancen mellem motion og licenscykling skal overvejes. 10. maj nyt forældremøde. Johnny har meldt sig til distrikt J/F B/U-udvalg og har deltaget i børnetrænerkursus. Et fokuspunkt er hvordan man får fat i de unge, som har deltaget i BørneTour samt DCU B/U-løb (tidligere Pilotløb).

b.     BørneTour 22. maj. Hjælpere: Johnny, Kit, Ann-Lise, Claus/Lone, Tom, Morten/Sofie, Lars I/Peter M, Mark R med. e-cykling. Morten og Johnny tovholdere og udarbejder drejebog og uddelegere ansvarsområder. Arrangementet giver 5.000 kr – heraf 500 kr afsat til tryk af foldere!

 

4.     Landevej - Morten

a.     Pierre Ejendomme løbet. Opsummering af opgaver og uddelegering af sidste jobs!

b.     Sidste nyt - e-cykling. Abonnementer aktive til udgangen af maj. Aktiveres igen 1. oktober. Claus og Morten checker op og rengør/lukker rummet ned.

 

5.     Status Veteraner og Lokaler - Tom

a.     Sidste nyt – intet behandlet.

 

6.     Status Kvinder - Lise

a.     Broløbs-tur planlagt – 11 kvinder tilmeldt.

b.     Introduktionsdag – 2 fremmødte på en stormfuld dag med hagl. Efterfølgende er der 3 flere der er dukket op samt 2 kvinder fra SCK. Der tages stadig imod helt nye medlemmer – helst tirsdag eller torsdag. Der cykles socialt!

c.      Lånecyklerne skal gennemgås. Johnny tager kontakt til Cykelnørderne og forhører sig, om de fortsat vil hjælpe. Hvis ikke, laver vi et hurtigtarbejdende udvalg, der en eftermiddag kan fixe udfordringerne. Overvejelse: Skal der sælges ud af de ældste cykler?

 

 

 

7.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Sidste nyt. Tøjsalg 1. tirsdag i maj sammen med øl/vand sceancen. Med i nyhedsbrev? Der skal iværksættes et nyt bestillingsvindue til 1. okt. Niels ansvarlig.

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     TdF ruten den 18. juni. Pt 41 forhåndstilkendegivelser. Endelig tilmelding den 15. maj – min. 50 tilmeldte før vi gennemfører. Skal med i nyhedsbrev (Claus skriver til Kim). Forhåndstilmeldte kontaktes af Kim. Claus og Tom arbejder på at få depot (fx i Diernæs). Sikkerhedsmargin mht tid – grupperne aftaler selv afgangstidspunkt og pace! Claus checker op på menu. Der skal være 2 genstande per person. Grillpølser og kylling besluttet.

b.     Tour de Syd hjælp – 29. maj. Hjælpere søges. Johnny tager teten – forsøger at arrangerer det som et klubarrangement. Pengene går til klubben!

c.      Rolf og Ritter arrangement 24. maj. E-cyklerne bliver stående efter BørneTour arrangement samt udstilling om TdF.

d.     TdF poster – 3. juli. Alle poster er nu besat. Der er nu venteliste!

 

9.     Eventuelt

a.     Næste møde. Onsdag den 8. juni kl. 19. Kim har kagetjansen!

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851