Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                       Tirsdag 4.2.2020 kl. 19.00 på Bøgelund, 

Deltagere:               Lone, Jan, Niels, Kim, Morten, Claus, Bjarne, Johnny 

Afbud:                     

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Gennemgang af sidste referat.

 

2.     Strategi Børn & Unge - Jan

a.     B/U strategi – næste step!

Handleplan: a) afklaring mht. 1) trænere (Kim sender kontaktmaske til Jan til gennemsyn) og 2) tovholdere (4 personer – 1 til rekruttering (=Johnny og Morten), 2 til fastholdelse (træner/socialt=???), 1 til udvikling (=Jan).

b.     Strategi: 3 delt: 1) rekruttering, 2) fastholdelse og 3) udvikling (budget er 58.000 kr).

Vision: B/U i Kolding BC skal være samlingspunkt for alle unge i Kolding og omegn der ønsker at dyrke cykelsport.

 

3.     Økonomi - Kim

a.     Regnskab vedr. januar måned. Indtægter: Der er kommet 8 nye medlemmer. Der er solgt tøj for ca. 7.500 kr. Harzen-indbetalinger. Godtgørelse fra KK for første-hjælpskursus. Omkostninger til GF, klubmodul, førstehjælpskursus. Samlet set overskud på 12.000 kr. mod budgetteret underskud på 9.000 kr. Driftskonto: 202.158 kr, elite 198.051 kr, veteraner: 40.202 kr.  

 

4.     Landevej - Morten

a.     Status – e-cykling. Der har været demonstrationer og forholdsvist få besøgende. Tale om tilbud til kvinder/hold 1/hold 2/hold 3/veteran/BU-demo på ny dato – Claus ansvarlig. Der summes i krogene – flere har fået interesse! Internetforbindelse tilkobles mandag den 10. februar. Kim opretter 4 abonnementer så de er klar til denne dato!

b.     PEB løbet 2020 – 6.9. Morten laver stave til TO’ere. Rundstokke af træ (sort/hvid).

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Tøjbestilling. Bestillingsvindue nu lukket og tøj på vej. Der var godt salg både i nyt og gammelt.

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Sidste nyt.

b.     Forslag om køb af en ny projektor. Kim undersøger.

c.      KOM har henvendt sig vedr. opstilling af cykelholdere i laden som en fælles investering. KBC foreslår de låner garagen til cykelparkering. OK fra bestyrelsen. Oprydning i laden tiltrængt – det gør vi hver for sig! Morten tager for KBC!

 

7.     Status Kvinder - Lone

a.     ”Strategimøde” afholdt i sidste uge. Mange cykelløb på kalenderen bl.a. Grejsdal og Tour de Femme. Fællesture med efterfølgende øl/vand/pølse. 

b.     Ønske om ”kvindedag” i april – muligvis kontakt til Peter Meinert (DGI) eller person fra Kolding Kommune. Lone arbejder videre!

c.      Leger med tanken om arrangement sammen med Sydbyens. Hensigten er samarbejde – ikke overtagelse af medlemmer!

d.     DCU Kaptajn-kursus – lån af vores lokaler den 21.3. Tilbyder som modtjeneste en gratis deltager. Umiddelbart ikke nogen blandt kvinderne, som var interesserede. Lone prøver en gang mere!

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     Alex Pedersen – 24. februar kl. 19.00. Kim har sendt indbydelser ud. Kolding Kommune kommer og Kim modtager tilmeldinger. Hjælpe til opstilling af stole – Morten kontakter. Kim ved kassen. Johnny undersøger AV-behov hos Alex.

b.     Gadeløb. Johnny og Kasper Asgreen’s ide. Lørdag den 8. aug. Bjarne Riis m. Chr. Poulsen (Virtue Cycling) er nu med. Johnny prøver at finde hjælpere i klubben mod betaling – forventet 10-20 mand.

 

9.     Eventuelt

a.     Generalforsamling DCU Jysk/Fynsk distrikt. Johnny og Jens Panum deltog. Morten undersøger nykøb af trailere/hegn og kontakter alle SSC-formænd samt evt. nye klubber mod indskud. Hvis vi har kontakter, som kan skaffe lidt rabatter på hegn/trailere, er det velkomment!

b.     Opsamling møde i Trekantens cykelklubber. Johnny til møde med Vejle, Hedensted, Give, Fredericia, Horsens, Middelfart, Brædstrup. Kolding. Vejle interesseret i at holde cykelløb sammen med KBC næste år. Desuden aftale om at kunne hjælpe hinanden, hvis ”lokummet brænder” – men ikke formaliseret.

c.      Opdatering Tour de France. Behov for 200 personer til afspærring. Jesper Worre ansvarlig. 

d.     Kort præsentation af især de nye bestyrelsesmedlemmer (Lone og Jan).

e.     Forslag til vedtægtsændring: Hvis foreningen opløses, skal der stå i en paragraf, hvad evt. indestående skal gå til – pt. står der 2 muligheder! Kim kommer med udkast til den tid – næste GF!

f.      KBC er indstillet som én af 3 klubber i Kolding Kommune til årets forening! Kåring på Kolding Teater tirsdag den 3. februar. Vi rykker derfor klubaftenen til tirsdag den 10. februar og opfordrer vores medlemmer til at møde op. Kasper Asgreen nomineret til årets sportsnavn i Kolding Kommune

g.     Næste møde: 24. marts kl. 18.30 – Claus har sødt med!

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851