Masterkørsel på træningsture
 
Vi kører normalt i grupper op til ca. 12 rytteren. Hver gruppe har en Master, som lægger dagens rute og styrer gruppen gennem den. 
Masteren sikrer at gruppen kører sikkert og ordentligt og har ret til at bortvise medlemmer fra turen, hvis de ikke overholder klubbens regler. Rytterne er dog selv ansvarlige for deres sikkerhed og at de overholder færdselsloven.
 

Masterens rolle

 
Rollen som master kræver ikke mange års erfaring eller eliteniveau! Det handler kort og godt om, at et medlem tager ansvaret for træningsturen og sikrer at alle får en god og sikker oplevelse. Husk at vi repræsenterer KBC og hele cykelsporten, når vi er ude og træne! Som master er man indforstået med at stå for nogle træninger i løbet af sæsonen, og man melder sig for én måned ad gangen.

Nedenfor har vi skitseret klubbens forventning til vores mastere:

 • Melder fra årets start via mail til Morten Freitag at man gerne vil bidrage som Master, samt hvilket hold man ønsker at stå for. Masterens navn indføres på hjemmesiden.

 • Planlægger træningsturen, herunder rutens længde, retning, hastighed og tid. Lægger eventuelt turen op på KBCs Facebook side.

 • Møder op ved klubben 10 minutter før turen starter.

 • Samler den gruppe, som man har ansvaret for og giver en kort introduktion til dagens træning, herunder ruten (terræn/længde), hastighed, planlagt indhold samt forventet køretid. Desuden tælles der op, så man ved, hvor mange der er i gruppen ved start. Ved særlig store grupper kan det blive nødvendigt at dele gruppen op og udpege en ad hoc master.

 • Sikrer at holdet er nogenlunde harmonisk inden start og tager evt. en venlig og konstruktiv snak med en rytter, hvis han ikke har den træningstilstand som der kræves til for at kunne køre med holdet. Beder ham evt. om at køre på et andet hold.

 • Sikrer at alle kører med hjelm og på sikkerhedsmæssigt forsvarligt udstyr, herunder har lys på cyklen, hvis køretidspunktet påkræver dette.

 • Opfordrer til sikker og hensigtsmæssig kørsel på hele turen (især ud ad/ind i byen!), herunder overholdelse af alle færdselsregler samt hensyntagen til andre trafikanter.

 • Giver tydelig og rettidig besked før der skal drejes, samt om praktiske forhold som fx ”vi samler op på toppen”, ”frit løb indtil byskiltet – herefter opsamling”, ” vi mangler én – sæt farten ned”, ”én og én på det næste stykke landevej”, ”rulleskifte med korte føringer”, ”punktering – vi kører ud og vender” osv.

 • Er opmærksom på rytterne i gruppen og opfordrer de svageste til at tage korte føringer/springe over og de stærkeste til at yde lidt ekstra, så niveauforskelle udjævnes og alle får udbytte af træningen.

 • Modtager besked, hvis ryttere står af undervejs og sikrer, at alle kommer med hjem. Deler evt. gruppen op ude på ruten, hvis dette bliver nødvendigt (fx ved viftekørsel).

 • Forsøger at få styr på evt. ”urolige elementer” i gruppen og anmoder i yderste konsekvens disse om at forlade gruppen.

 • Sikrer at evt. ophold (punkteringer, drikkepauser mm.) gøres på sikkerhedsmæssigt forsvarlige steder og at tissepauser bliver på steder, hvor andre ikke generes.

 • Maner til ro og orden og sikrer, at der ikke råbes/signaleres nedværdigende til andre trafikanter – heller ikke, hvis disse opfører sig som tåber!

 • Sikrer at der ikke smides affald - herunder cykelslanger - i løbet af turen.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851