Emne: KBC Bestyrelsesmøde
Dato: Mandag 11.6.2018. kl. 19.00 på Bøgelund
Deltagere: Niels, Andrew, Kim, Bjarne, Morten, Johnny
Afbud: Dorthe og Allan
 
1. Information om DCU – Jens Panum
Nyvalgt til DCU’s bestyrelse med opbakning fra distrikt J/F og interesse i distriktet (deltager i alle møder, men har ikke stemmeret!). Mærkesager er:
1) bredden i cykelsport. Dilemma: Kun 4000 licenstagere, ca. 35.000 medlemmer i DCU og ca. 500.000 personer, der klæder om for aktivt at cykle over hele Danmark. Håb om at mange flere kan og vil køre cykelløb under kontrollerede forhold i fremtiden. Der skal gentænkes i store træk - herunder klasser! Og der skal målrettet markedsføring til.
2) Økonomi og reelt demokrati i DCU også i fremtiden. Bl.a. er der jobopslag på DCU’s hjemmeside (frivillige stillinger – der er mange ledige stillinger og opgaver – er man interesseret, opfordres man til at tage fat i Jens Panum!).
3) Flere tilbud til de resterende 31.000 medlemmer med bevidstheden om, at mange klubber har overtal af motionister (cykler for motionens og samværets skyld!).
 
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny
a. Gennemgang af sidste referat. Alle punkter behandles nedenfor!
 
3. Økonomi - Kim 
a. Status regnskab. Regnskab fremlagt og godkendt! Pt. Har 241 betalt kontingent ud af 292 registrerede medlemmer. Kim udsender rykkere indenfor kort tid. Kim udsender den 1. juli en liste til bestyrelsen, så hjælper vi med at ”prikke” medlemmer.
 
b.    Implementering af Klubmodul. Vi skal huske at bruge klubmodul til at gøre opmærksom på forskellige events.
 
4. Status – Bøgelund Projekt
a. Projektstatus og gennemgang. Det er tæt på beslutningsdato – i morgen tager Kommunen stilling til om projektet stopper eller fortsætter. Johnny viste udkast af de forskellige scenarier. Der vil blive tale om flere projektfaser – til i alt 40 millioner kr (kommunen 50%, Lokal og Anlæg-fonden 25%, fonde som klubberne ansøger 25%). Vi er først med i tredje del! Der er ikke udsigt til egne lokaler, men lokaler til fælles brug og eget køkken. Det er vigtigt for KBC, at vi får vores eget klublokale!
 
b. MTB Kolding samarbejde. Vi har ikke hørt tilbage fra dem!
 
5. Landevej – Morten
a. PEB løbet til september. Opgaver er uddelt! Vigtigt at alle kender deres opgaver og vender tilbage til MF, hvis opgaven volder problemer! Vi er, hvor vi skal være! Vi har stadig brug for flere hænder og folk skal prikkes!
 
6. Status Børn & Unge - Andrew
a. Medaljeløber d. 23. august 2018. Veloverstået, men med lille fremmøde. Vi kæmper stadig med at få nye medlemmer. Ideer: Bruge skolerne som kilde til nye medlemmer. Kontakte idrætslærere på skolerne? Johnny prøver at tage fat i nogle af sine kontakter og Randers CK. MF kontakter Preben N. (lærer på Bramdrup Skole). Målet er at lave en strategi for 2019.
 
b. Vedr. udlejningscykle – alle bliver sat i stand og det skal understreges, at de skal afleveres i rengjort og funktionsdygtig stand. Eller ryger depositum på 250 kr jf. kontrakt.
 
7. Status Tøj og materialer - Niels
a. Status tøjsalg – beholdning fremlagt. Kun efterspørgsel på det nye! Ikke så mange bestillinger som ventet. Bestillingsvindue lukker søndag den18. juni. Der skal være ens priser uanset om der købes i klubben eller hos MB. Niels laver reminder på FB.
 
b. Ønske om 2 nye cykelholdere – besluttet at vi køber 2 nye af den bedste kvalitet (Thule – til 3 cykler). Andrew står for indkøb!
 
8. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne
a. Sidste nyt. Pt 56 medlemmer – stigning på 4! Det kan komme på tale med en venteliste!
 
b. På onsdag afholdes jubilæumsfest – over 70 tilmeldte (partnere inviteret med!).
 
c. Verner har slebet udendørsborde af og givet olie – tak for indsatsen!
 
9. Status Kvinder
a. Det har været en succes med den gode tilslutning.
 
b. Forslag fra Gitte Schack. Vi henviser til hjemmesiden vedr. hastighed og masterrollen. Johnny præsenterer dette for kvindegruppen, så Gitte ikke skal det! Vi holder fast i navnet 3C.
 
10. Diverse
a. Mulighed for tilskud via DGI og DIF. Kun i forb. med udsatte grupper – ikke aktuelt for os i denne omgang!
 
b. Næste BM: Onsdag den 15. aug. Kl. 19.00 – Kim har sødt med til mødet (vi kører efter alfabetet!).

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851