Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 16.8.21. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Lone, Niels, Jan, Bjarne, Kim, Morten, Claus, Johnny

Afbud:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

a. Opvarmning e-cykling rum. Claus og Morten undersøger og vender tilbage.

b. Hans Slot har tilbudt at stå for rengøring af klublokaler året ud. Flot!

2. Økonomi

a. Status regnskab per 31/7: Overskud 28.273 kr mod budgetteret 33.443 kr. Forskel skyldes manglende kontingenter, mindre tøjsalg, samt en del besparelser på driften. Puljebrug landevej, B/U og veteraner gennemgået. Kassebehold på landevej og B/U. Driftskonto: 268.757 kr., Elitepuljen: 197.117 kr og veteran: 26.274 + 21.000 kr. Samlet indestående: 515.148 kr.

b. Vi har sponsorpenge til gode ved PrimeCargo. Der sendes en rykker (Kim H) og derefter følger Johnny evt op med personlig kontakt.

c. Budget 2021 gennemgået som det fremlægges til GF – oprindeligt og justeret: Forskelle uddybet. Oprindeligt resultat:-29.696 kr mod justeret:-4.815 kr.

3. KBC – Bøgelund fremtid

a. Det store bøgelundprojekt forventes dødt! Det er vi ikke utilfredse med og holder lav profil!

b. Børn og unge. Diskussion: Vi har svært ved at slå igennem – flere gode forsøg, men manglende medlemstilgang. Vi mangler et forældrepar og en passende/stabil trænergruppe, som vil tage teten. Fundamentet skal være på plads, inden vi bruger flere kræfter på rekruttering. Vi skal stå for BørneTour igen næste år og skal overveje i hvilket omfang vi fortsat vil dyrke B/U.

c. Motion vs. Licens. Vi er en sportscykelklub! (en motionsklub med en licensafdeling!).

d. Lokaler – se pkt a.

4. Landevej - Morten

a. Sidste nyt – landevej. Der er ikke umiddelbart behov for et 3C. Pt 280 medlemmer – har ligget stabilt +/- 10.

b. Sidste nyt - e-cykling: Vi beslutter at have cykel 1 og 2 aktiveret (oprettet til BørneTour) og kan bookes via hjemmesiden. 3 og 4 aktiveres til 1. oktober.

c. Pierre løbet 5. september 2021. Alle checker op på deres opgaver og opsøger hjælp hvis nødvendigt!

5. Status Børn & Unge - Jan

a. BørneTour opfølgning. Der har desværre ikke været et eneste nyt medlem Men der har været stor ros fra DCU og under arrangementet.

b. Nuværende trænersituation: Lars J (tirsdag) og Frank I/Peter M (torsdag).

c. BørneTour 2022 – vi ønsker 22.5 – sæt kryds i kalenderen.

d. Lånecykler - nye. Nu mangler der kun greb og der er håb for levering inden næste sæson ??

6. Status Tøj og materialer - Niels

a. Ny bestilling med korte jersey på vej.

b. Niels søger for at der kommer et nyt bestillingsvindue. Der skal laves en prøvedag!

7. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Rengøring af klublokale. Se pkt. 1.

b. Flere ting er automatiseret herunder betaling og morgenbrødbestilling/levering.

8. Status Kvinder - Lone

a. Lone har ikke selv været så meget til stede – men der er fortsat godt gang i kvindegruppen. Pønser på at lave en ”cykelvedligeholdelses-aften” i efteråret (internt/eksternt).

b. Stor flok kvinder der på søndag skal køre Sønderjylland rundt. Sejt!

9. Arrangementer – Johnny

a. Tour de France møde 26.8. Kontakt Johnny hvis du vil med! Evt. FB opslag (Johnny).

b. Lemvigh-Müller cykeltur 9. september. Kim F og Morten F med.

c. GF mandag den 23. aug. – bestyrelsen møder kl. 18. MF køber øl/soda (2 ks á hver)

d. Afklaring ved medlemmers dødsfald. Vi sender bårebuket på vegne af klubben hvis vi har kendskab. Bestyrelsen deltager ikke som repræsentanter - dette er et privat anliggende.

10. Eventuelt

a. Bjarne stopper som bekendt i bestyrelsen og takkede for det gode samarbejde. Det er vigtigt, at det nye medlem fra veterangruppen skal være faktisk bindeled, så opgaven opfattes som væsentlig. Tak til Bjarne for stor og langvarig indsats!!!

b. Næste mødedato: Bestemmes umiddelbart efter GF

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851