Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Mandag d. 28.9.20. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:             Lone, Niels, Jan, Kim, Morten, Claus,  Johnny

Afbud:                     Bjarne

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Gennemgang af sidste referat. Ingen væsentlige hængepartier

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Status regnskab. Ikke de store bevægelser ud over PEB-løbet. 3 nye B/U-medlemmer. Enkelt tøjsalg. Alle tal fra regnskabet gennemgået per 31/8. 

Ubrugte penge fra puljebrug falder tilbage til hovedkassen.

304.000 kr i driftskasse, Elitepulje: 197.00 kr og Veteraner 34.000 kr (afrundede værdier). Forventet samlet overskud dette regnskabsår på 64.000 kr.

Separat PEB-overblik: 

Samlet indtægter på 33.609 kr. (startpenge, slag, Uno-X tilskud)

Samlet omkostning på godt 24.000 kr.

Samlet overskud på godt 9.000 kr.

b.     Status sponsor aftaler 2021-23

Johnny har været i kontakt med alle sponsorer: Positivt svar fra Pierre (15.000 kr/år), Middelfart (10.000 kr/år), Autocentralen (biler), Kokborg (er kommet med igen - 10.000 kr). Positivt svar fra PrimeCargo (15.000 kr/år). Desuden har Pierre sagt JA til 5.000 kr/år for hovedsponsor ved løb. 

 

 

3.     Landevej - Morten

a.     Sidste nyt. Klubmesterskab afviklet. Vinder Dennis Lock.

b.     PEB løb evaluering. MF udarbejder 3 hovedansvarsområder. Påtænker at gentage samarbejde med 1. FCC eller 2. Vejle.

Evaluering: Undgå parkering på Galatheavej. Ekstra hænder til afløsning af poster (Kim F). Godt med uddeling af P-forhold. Succes med P-vagter i bunden af Vranderupvej.

 

4.     Status Børn & Unge - Jan

a.     Der er kommet nye medlemmer. Peter Solgaard har taget godt fat. Der er sat gang i banearrangement i Odense gennem Claus Rasmussen. Der har været fællestræning 

Idé: ”Gæstetræner” 1-2 gange om året: Kasper Asgreen, Nicolai Brøchner, Dennis Lock, Kasper Læssøe etc. 

b.     Jan har fået carte blanche til at udlevere det helt gamle KBC tøj efter et retfærdighedsprincip.

 

5.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Niels har været opsøgende hos: 

Prioritet: Lækkert tøj, webshop-udgave, alle udgaver i kvindestil, andre goder, hvor længe binder vi os, mindste antal ved bestilling.

Har haft møde med Effektsport (Verge/Campione): Positivt indtryk. Mindstebestilling 3 stk. Kvindedesign. Åben for sponsorgoder

Trimtex: 3 års kontakt.

Alé: 10 stk. mindste bestilling. 3 år. 

Empire Cycling: (sportful/castelli).

Beslutning: Vi går videre med Verge/Campione (damemodel bukser skal bestilles/prøves) samt Alé (damebuks bestilles/prøves). Desuden skal MB med i slutspurten.

b.     Profiltøj. Ankommet og udleveret.

 

6.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Opstart af onsdagsklubben. Udskudt på ubestemt tid.

b.     Rengøring af klublokale. Ikke nogen aftale på plads. Mulighed: Prof rengøringshjælp 1 gang om ugen eller frivillige fra KBC mod betaling. Johnny kommer med udspil på næste BM.

 

7.     Status Kvinder - Lone

a.     Det er fortsat lidt trægt med hold 2. Lone har haft skrevet personligt ud – men det har ikke givet noget. Gentager strategi til foråret! 

Idé Kim: Brug af e-cyklingsrummet i off season. 

 

8.     Arrangementer – Johnny

a.     Sæsonafslutning – aflyse? Vedtaget. 

b.     Julebanko - den 8. december reserveret hos bestyrelsen. Men stor ssh. for aflysning.

c.      Februar – Kasper Asgreen. Johnny kontakter ??

 

9.     Eventuelt

a.     Digital kalender til booking af klublokalet på forespørgsel fra MTB-klubben? Ikke ønskeligt grundet onsdagsklubben.

b.     TdF udsat til 2022. Vi vil bakke op om DCU-initiativer. 

c.      Johnny: Ambition om at opstarte et hold 4 til foråret.

d.     Claus: Idé om intervaltræning om fx 1. tirsdag i måneden i kombi med sodavand/øl. Skal sælges på ”social” træning og ”prøv noget nyt”.

e.     E-cykling åbner 1. okt. – med i nyhedsbrev!

f.      Næste BM: 23. november kl. 19.00. Kim H har kage med.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851