Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Onsdag 2.5.2018. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere:               Niels, Andrew, Allan, Kim, Dorthe Morten, Johnny

Afbud:                     Bjarne

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.    Gennemgang af sidste referat. Fortsat problemer med at få mastere til hold 3C tirsdag og torsdag. Gitte S. har tilbudt at tage så mange tirsdagsture som muligt! Hold 3C ryttere skal selv være med til at få det op at stå! Vi vil gerne forsøge at holde det rene kvindehold – især torsdag, men også gerne tirsdag på sigt! 

b.    Garageprojekt er godt i gang. Onsdagsklubben har desuden ryddet op i ”stalden”. Stor tak for indsatsen!

2.    Økonomi - Kim

a.    Status regnskab. Alle sponsorindtægter er på plads. Tøjsalg for 9917 kr.  og mindre bevægelser. Indestående dd. driftskonto=245.557 kr, Elitepulje=209.623 kr, Veteraner=51.581 kr. 

b.    Implementering af Klubmodul – forventet start den 15. maj (KH beslutninger endelig dato!). Grundig præsentation af brugerfladen. Nyhederne redigeres kun af KH – modtager gerne alt relevant, men forbeholder sig retten til at sortere! Tøjsalg fra vores lager foregår KUN fremover i klubben ved Niels/Johnny hver den første tirsdag i måneden – betaling via mobilepay ved udlevering! Enighed om at alle priser er nettopriser – klubben dækker de små gebyrer.  Alle medlemmer skal meldes ind forfra! Påtænker at lave nogle ”kom og få hjælp”-arrangementer (Kim og Johnny aftaler!).

c.     Udsendelse af kontingent. På trapperne jf. ovenstående dato.

d.    Elitepuljen og onsdagsklubben indgår nu i KBC's CVR nummer og dermed regnskab. Det betyder, at vores vedtægter skal præciseres ved førstkommende generalforsamling, således at det tydeliggøres at der fortsat ikke ydes økonomisk støtte til enkeltperson fra KBC’s driftskonto, men at støtte alene kan gives fra den dedikerede Udviklingspulje. Dette orienterer vi om i det kommende nyhedsbrev.

 

3.    Status – Bøgelund Projekt

a.    Projekt status og gennemgang. Gennemgang af forløbet ved Johnny. Projektet tænkes udført i etaper, og KBC er ikke med i første etape.Eksisterende lokaler kommer til at bestå endnu en tid! Efterfølgende havde vi en diskussion om måden hvorpå medlemmerne (snart!) skal inddrages. Beslutning: Der laves en klubaften – ”sådan her blæser vindene”. Desuden ønsker vi at få input, fordi det er medlemmerne, som vi skal repræsentere. Dette gøres efter det endelige oplæg til kommunen (den 24. maj). Johnny tovholder. Først en orientering og så sigtes frem mod en klub-workshop for at afdække KBC’s behov! MF deltager sammen med Johnny og Kim i den kommende 3. workshop – Johnny udmelder dato.

b.    MTB Kolding samarbejde. Har henvendt sig til Johnny med ønske om at flytte til Bøgelund – også set i lyset af det nye fritidsområde! Vi skal være opmærksom på sammentræf i træningstider.

 

4.    Landevej – Morten

a.    PEB løbet til september. Alt er fortsat på rette spor! MF kontakter snarest per mail bestyrelsen med konkrete opgaver!

 

5.    Status Børn & Unge - Andrew

a.    Medaljeløb er d. 24. maj kl. 18.30. Andrew tovholder og beder om hjælp! Johnny, Morten og Andrew med fra bestyrelsen. Desuden skal trænere involveres. Brug for i alt 8 personer. Desuden hjælper Kit med forplejning!

 

6.    Status Tøj og materialer

a.    Tøjlager. Værdi fastsættes til den nedsatte pris. Optælling påkrævet - Niels og Johnny ansvarlig og aftaler indbydes.

b.    Ny tøjbestilling skal iværksættes med deadline i juni. Der skal være prøveaften! Der er behov!

 

7.    Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.    Ej behandlet.

 

8.    Status Kvinder - Dorthe

a.    Introdag for kvinder. Stor succes – både både velkendte og nye ansigter. Har givet mere liv og flere medlemmer – som regel nok til 2 hold! Der er et godt sammenhold og ægte træningsinteresse.

 

9.    Arrangementer – Johnny

10.Evt.

-      Distrikt J/F efterårsmøde søndag den 4. nov. – som udgangspkt. deltager Morten og Johnny.

 

 

 

Næste BM mandag den 11. juni kl. 19.00 – Johnny tager sødt med!

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851