Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 27.11.2019. kl. 19.00 på Bøgelund,

Deltagere: Niels, Andrew, Kim, Morten, Claus, Bjarne, Johnny – Jan Jørgensen deltager som gæst

Afbud: Dorthe

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Gennemgang af sidste referat. Ingen udeståender som ikke behandles nedenfor!

2. Strategi Børn & Unge – Jan Jørgensen deltager

a. Oplæg B/U strategi udarbejdet af Andrew og Jan.

3 hovedområder: Rekruttering (vi skal ud på skolerne som det primære. Hvis der er overskud, kan der overvejes andre tiltag. Eksisterende medlemmer kan også inddrages – ”tag en ven/nabo/barnebarn med”. Optag 2 gange om året. Vi skal have et pakketilbud klar til nye medlemmer, der tydeligt lister op, hvad vi tilbyder – inden vi går i gang!), udvikling (bredden skaber eliten, så det er der, vi må starte!) og fastholdelse (fokus på ressourcer: Det sociale – én tovholder og motiverende/sjov/udviklende træning – én tovholder. Johnny: Har kontakt til skoleansvarlig fra Cycling Odense. Kunsten: At kunne give og få! De unge skal hjælpes fra B/U til senior og selv efterfølgende hjælpe andre med overgangen og arrangementer/træning! Trænerne skal tilbydes/kraftigt opfordres til træneruddannelse. Kim: Kommunikation spiller også en vigtig rolle – her er brug for en opgradering – FB og især instragram). Som udgangspunkt er der brug for i alt 4 personer: 1 til rekruttering, 2 til fastholdelse og 1 til udvikling (denne opgave melder Jan sig til i fald af at han bliver valgt ind på GF 2020). Morten: Når vi tager en beslutning, så må vi også være villige til at prioritere andre ting fra – hvis der ikke kommer uventede ekstra-hænder til!

3. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Kun bevægelser fra oktober måned. Omkostninger til TO kursus, udgifter til sæsonafslutning og Bike Award. Udbetaling til e-cykling, puljebrug B/U og veteraner. Beholdning KBC: 236.090 kr, elite: 202.823 kr og veteran: 33.239 kr.

b. Budget 2020. Gennemgang af udkast til budget. Indtægter sammenlignelig med i år (292.000 kr). Udgifter: Meget som i år med enkelte ekstra poster: TO-kurser lagt ind under cykelløb og derfor forhøjet med 22.000 kr. Drift til e-cykling (ny) 10.000 kr. Forventet driftsoverskud på 56.575 kr som skal fordeles ud til landevej, B/U og veteraner jf. medlemstal. Samlede udgifter 292.000 kr. Der budgetteres med et nul-resultat i 2020. Overvejelse – skal kvinderne have deres egen pulje? Ikke i denne omgang – men den nye bestyrelse kan tage op.

c. Gennemgang af udgifter til etablering af e-cykling. Samlet omkostninger på 72.000 kr. Forventelige årlige udgifter på 7.500 kr. Andrew undersøger, om Internet kan gøres billigere hos STOFA og melder tilbage til Johnny indenfor 5 dage.

4. Landevej - Morten

a. Sidste nyt – intet at berette.

b. Status – e-cykling. Der skal laves nogle introaftener og nogle informative plakater med beskrivelser. Kim meldte sig til udformning af plakater. Input modtages gerne. Rummet forventes færdigt medio december. Låsesystemet er fortsat stopklodsen. Der skal indkøbes blæser og 4 stk. pulsbælter. Der skal tænkes i flugtveje. Vinduet skal sikres så man ikke kan komme ind udefra og samtidig virke som flugtudvej. Der skal også indkøbes og opsættes flugtvejsskilte. Claus (Johnny brygger på input til nyhedsbrev og sender til Kim.

c. PEB løbet 2020 –der er ansøgt om datoerne 9.8.-6.9.-27.9. (den 6.9 afvikles der ogå Århus/KBH!). Vi afventer svar fra distrikt J/F og dato meldes herefter straks ud!

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Tøjbestilling. Vindue fra 9. dec. indtil 14. januar. Tøjprøvning den 6. jan. Skal med i Nyhedsbrevet.

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Der er fortsat tryk på lokalerne. Et par enkelte udmeldelser, men nye er kommet ind. Aktivitetsgebyr er blevet sat ned.

b. 2 ture planlagt næste år: Mallorca og Calpe (9.-16. maj). Desuden arbejdes der på en efterårstur til Alsace.

7. Status Kvinder - Dorthe

a. Ej behandlet.

8. Arrangementer – Johnny

a. TO kursus afholdt og 9 KBC’ere deltog og blev uddannet.

b. Førstehjælpskursus – 18.1. Pladser forbeholdt TO og herefter B/U-trænere og mastere.

c. Julebanko 3.12. Morten og Johnny ansvarlig. Herman opråber. Kit og Annalise kommer og hjælper. Kombineres med tøjudsalg (Niels og Kim). Bestyrelsen mødes kl. 18.30 og hjælper med opstilling.

d. Generalforsamling – tirsdag den 14.1. kl. 19.00. Kim H. på valg – villig til genvalg. Dorthe på valg – modtager muligvis ikke genvalg. Dorthe opfordres til at finde en mulig afløser. Claus på valg – modtager genvalg. Revisor Jan – modtager ikke genvalg. Kim kontakter Jens Peter og en potentiel ny revisor/suppleant. Vi holder fast i det kendte koncept. Johnny laver udkast til formandens beretning. Kim forsøger at nå at få indkaldelse med ud i december nyhedsbrev.

e. Alex Pedersen – mandag den 24. februar. 8.000 kr. Der skal være en egenbetaling. Der skal inviteres bredt (Taps, MTB Kolding, Harte, Chr.feldt, løbeklubben, orienteringsklubben, Kolding kommune). MF spørger på KG. I nyhedsbrevet i januar.

f. Gadeløb. Kommunen er kontaktet mht. rute og de er i gang med at vurdere. Ide: Forudgående motionscykelløb (voksne og børn). Det er officielt udenfor KBC regi.

g. Løbeklubben vedr. lån af garagerum til cykelparkering. OK fra bestyrelsen.

9. Eventuelt

a. Mobilepay-løsning/konto nødvendig for veteranklubben. Vi har ikke brug for 2! Vi beholder vores ene mobilepay konto og denne overtager ”onsdagsklubben”. Og så ”låner” KBC ved specielle lejligheder (”åbne vinduer”). (Opdateret efter mødet: Vi har i stedet fået oprettet to betalingssteder på samme aftale. Onsdagsklubben kan derfor få eget betalingsted)

b. Ungdomstrænerne skal kontaktes (Andrew) og klubnøgler skal inddrages hvis de ikke længere er involveret.

c. Vi skal have systemsat vedligeholdet af e-cyklingsrummet på et fremtidigt møde (Claus og Morten bliver ankermænd til start!).

d. Næste møde tirsdag den 7. januar kl. 19.00. Niels har kage med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851