Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 27.9.21. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Lone, Niels, Jan, Tom, Kim, Morten, Claus, Johnny

Afbud:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Gennemgang af sidste referat. PrimeCargo har indbetalt sponsorpenge. Bøgelundprojektet er fortsat ”dødt” for KBC’s vedkommende.

b. Opfølgning generalforsamling og opgavefordeling. Vigtig fremtidig opgave: Onsdagsklubbens 25 jubilæum og klubbens 90 år jubilæum - vi skal have en arbejdsgruppe. Der skal laves en klubfest – og onsdagsklubben skal tilbydes at koble sig på! Opgavefordeling gennemgået og Tom indvilligede i at overtage Bjarnes opgaver (lokaler og onsdagsklubben).

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Kim. Få bevægelser i august måned. Vores kassebeholdning per ultimo august er:

  • i. Driftskonto kr. 272.796
  • ii. Onsdagsklubben: kr 41.735,-
  • iii. Elitepuljen: kr. 197.117,-

b. Forsikring af klub og bestyrelse. Nuværende situation fremlagt. Muligheder ligeledes – det blev besluttet, at vi vil tegne en bestyrelsesansvarsforsikring til 1650 kr/år.

c. Mulig besparelse af bankgebyr. Vores besparelse ved at overføre f. eks. kr. 200.000,- til Skattekontoen vil være kr. 1.500,- pr år med de nuværende rentesatser. Det vil medføre noget ekstra administration og de negative renter forventes ikke at vare ved, så indtil videre vil vi ikke overføre midler til Skattekontoen.

3. Landevej - Morten

a. Sidste nyt. Der fortsættes med træning jf. kalenderen indtil sæsonafslutning, men der kan ikke regnes med mastere i oktober!

b. Sidste nyt - e-cykling. Claus og Morten klargør rummet til 1/10. Der skal anskaffes en el-radiator.

c. Opfølgning Pierre Ejendomme Løbet 5. september 2021.

a. Skal der en ekstra TO på Hylkedalsvej?

b. Johnny vil undersøge muligheden for at ændre på præmiepenge, så beløb er delelig med 100 kr.

4. Status Børn & Unge - Jan

a. Sidste nyt. Klubmesterskab afvikles 3. okt. – trænerne står for afviklingen. Der er et godt sammenhold mellem rytterne.

b. Lånecykler - levering af nye. Det nærmer sig!

c. Jan stopper per 31.12 – vi har en udfordring! Skal der søges via sociale medier?

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Vi har lige fået kort jerseys hjem til lager. Niels annoncerer på FB? Vinduet for bestilling er lukket. Sommerbestilling skal iværksættes i december – prøveaften/prøveformiddag i januar. Niels ansvarlig.

6. Status Veteraner og Lokaler - Tom

a. Den 6. okt. afholdes talrige runde fødselsdage

b. Lokalerne er blevet gennemgået inkl. en grundig oprydning

c. Fremtidig plan: Indkaldelse til møde en onsdag med regnvejr: Hvad er der stemning for blandt medlemmerne? Kan der koordineres mellem ”private” og klub arrangementer?

7. Status Kvinder - Lone

a. Varde-arrangement påtænkes fortsat hos kvinderne.

8. Arrangementer – Johnny

a. Sæsonafslutning søndag 31. oktober med start kl. 10.00. Cykeltur efterfulgt af oste-/pølsebord med rødvin/øl/vand – Johnny bestiller/iværksætter. Kim H. laver tilmelding.

b. Vinterarrangement. Cecilie Uttrup og Matti Breschel og Rasmus Staghøj er spændende muligheder! Johnny forsøger gennem sine kontakter. Opfølgning næste BM.

c. Julebanko første tirsdag den 7. december – Johnny/Morten ansvarlige.

9. Eventuelt

a. Kort præsentation af bestyrelsen i forbindelse med Tom’s indtræden.

b. Opklarende spørgsmål: Hvem har vedligeholdelsespligten på udendørsarealer? Det har kommunen! Men vi kan ikke spørge om for meget! Forslag fra Tom: Fælles arbejdsdag (KOK, Løbeklub og KBC) – fx med grillpølser/øl/vand.

c. Forslag Tom: Fælles klubtur på Vejle-Sønderborg TdF-ruten. De nærmere detaljer skal overvejes og planlægges.

d. Næste møde – mandag den 15. nov kl. 19.00. Niels har søde sager med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851