Emne:                      KBC Bestyrelsesmøde

Dato:                        Tirsdag 7.1.2020 kl. 19.00 på Bøgelund, 

Deltagere:             Dorthe, Niels, Andrew, Kim, Morten, Claus, Bjarne, Johnny 

Afbud:                

 

1.     Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a.     Vedr. internet til e-cykling: forventet 7. feb fra Ewii. Hvis extraudgifter for at føre kabel længere ind, klarer vi det selv! Ang. nøgle til adgang. Label på nøgle ”husk at hænge tilbage!” (Morten laver!). Hvis det ender med at give problemer (folk glemmer!) så sætter vi en extra nøglebox op!

b.     Vedr. vindue i e-cyklingsrum – der skal film på ruden (MF køber/opsætter!), så man ikke kan se ind (TV!).

c.      Dato for PEB-løbet endnu ikke fastlagt. Ssv. Søndag den 6. sept)

d.     Tilmelding til feb-arrangement (Alex Pedersen). I indbydelsen opfordres til samlet tilmelding (Kim står for indbydelse!). Antal tilmeldinger – Kim H. besked til MF senest torsdag den 20. feb. Af hensuyn til kaffe/kage bestilling.

e.     Gadeløb endeligt godkendt – dato ikke fastlagt. Virtue og KK er med!

f.      Ungdomstrænere, som ikke fortsætter, skal aflevere klubnøgler. Andrew kontakter de relevante!

 

2.     Økonomi - Kim

a.     Endeligt regnskab 2019. Gennemgang ved Kim. Opklarende spørgsmål. Godkendt af revisor. Summa summarum: Årets resultat: underskud på 55.150 kr. mod budgetteret 25.000 kr. Afvigelse uddybet.

b.     Budget 2020. Fremlagt og begrundet. Forventet resultat: 0 kr.

c.      Kassebeholdning ultimo december: driften=188.383 kr., onsdagsklubben=41.475 kr., elitepuljen: 198.000 kr. 

 

3.     Landevej - Morten

a.     Svingende tilslutning til søndagstræning kl. 10.

b.     Vedr. de stjålne hegn – MF tager kontakt til SSC-klubberne enten på lørdag i Middelfart eller ved formandsmødet i Ikast. Skal vi nyinvestere eller skal hver klub klare sig selv?

c.      Status – e-cykling. Opfordring til at man registrerer sig til via DCU -  herved får DCU 10%. Vellykket åbningsarrangement med ca. 45 besøgende. Introduktioner 7., 14. og 21. jan kl. 18.30 ved Claus/Morten/Jan. 

d.     PEB løbet 2020 – søndag den 6. sept. 

 

4.     Status Tøj og materialer - Niels

a.     Lagerbeholdning – skal holdes på et absolut minimum!

b.     Tøjbestilling. Fortsat åbent vindue. Når det lukker, cleare Niels og Kim hvad der skal bestilles.

c.      På fremtidigt BM: Opstart forhandling af sponsoraftale og overvejelser om muligt tøjmærke-skift.

 

5.     Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a.     Sidste nyt. Endnu engang mange tak til alle involverede for indsatsen med bygning og opstart af e-rummet.

 

6.     Status Kvinder - Dorthe

a.     Vinarrangement planlagt. Deltagerne betaler selv.

b.     11 tilmeldte til hærvejsløbet.

 

7.     Arrangementer – Johnny

a.     GF: Vi mødes kl. 18.30 til opstilling på Junghansvej. Johnny mailer stillede forslag til Kim H. som sætter på hjemmesiden. Kim H stiller selv forslag om vedtægtsændring af dagsorden for GF. Lone Elkjær, Jan Jørgensen og Jens Peder og Ivan villig til opstilling. MF tager sodavand/øl med, Johnny står for resten.

b.     Førstehjælpskursus – 18.1. 13 tilmeldte – plads til 16!

c.      Alex Pedersen den 24. februar.

d.     Kan vi få et medlem til at tage teten på at udvælge 3-5 motionsløb/år så det sociale kan plejes. Luftes på GF2020. Alternativt kan der meldes ud på FB og opfordre andre til at slutte sig til!

e.     Næste nyhedsbrev: Harzen turen nævnes (Dorthe). Også på FB.

 

8.     Eventuelt

a.     Opvaskemaskine i stykker. Reservedel bestilt og reparation kan klares selv. Bjarne og Villy!

b.     Claus laver event med tilmelding på FB i forb. med introduktion til e-rummet.

c.      Dato for næste BM besluttes umiddelbart efter GF, hvor den nye bestyrelse har konstitueret sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851