Referat ekstraordinær Generalforsamling 

 
Referat ekstraordinær Generalforsamling Mandag den 22. maj 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Bøgelund.
 
17 stemmeberettigede medlemmer fremmødt – inkl. 7 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden bød velkommen og præsenterede dagsordenen.
 

1. Valg af dirigent

Ole Knudgaard foreslået af bestyrelsen. Accepterede og takkede for valg. Konstaterede at XGF er lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
 

2. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende ændringsforslag til vedtægterne:
Paragraf 3 – her tilføjes DGI som en af de foreninger, vi er tilsluttet. Ændring er tilføjet med rød skrift nedenfor.
 
§3 Klubbens medlemskab
KBC er tilsluttet Dansk Idrætsforbund, Dansk Cykel Union, DGI, SSC og Jysk Distrikt, og er forpligtet til at efterleve de gældende vedtægter for disse sammenslutninger.
 
Formanden fremlagde motivation for forslaget!
 
Opklarende spørgsmål: Hvorfor kan vi ikke bare samarbejde med de andre klubber i området?
De andre klubber i området råder ikke over de resourser, som DGI gør. DIF og DGI har forskellige indgangsvinkler og fokus på hhv. elite og bredde. Vores klub rummer begge elementer!
 
Afstemning: 15 stemmer for, 1 stemme imod og 1 undlod at stemme. Forslaget vedtaget!
 

3. Evt.

Kort ønske om tydelig klubnavn på vores nye klubtøj, så vi ikke forveksles med Middelfart!
 
Ordstyren takkede afslutningsvist for god ro og orden!
 
Referent: Morten Freitag

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851