Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 9. okt. 2018. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Niels, Andrew, Kim, Morten, Bjarne Johnny, Allan
Afbud: Dorthe

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny
a. Gennemgang af sidste referat. Enkelt udestående med Johnny/Lykkegårdsskolen. Johnny snakker med Randers CK ved formandsmødet den 4. november ang. B/U-strategi. Tilskud fra Kolding Kommune på 10.000 kr. er kommet.

2. Økonomi - Kim
a. PEB-løbet 2018. Samlet overskud på 2090 kr. – første gang i lang tid.
b. Status regnskab. Bevægelser gennemgået. KBC driftskonto indestående pt 297.889 kr. Elitepuljen 209.623 kr. Veteraner 25.002 kr. Samlet kassebeholdning på 532.513 kr. Regnskab godkendt.
c. 258 betalende medlemmer pt.

3. Landevej – Morten
a. Fortsat gang i træningen i hverdagen, dog begrænset fremmøde. Fra sæsonafslutning er eneste officielle træning søndage kl. 10.
b. Kort evaluering af PEB-løbet. Der skal være 2 personer på Gelballe-svinget. En robust person på Ejstrupbakken. ”Lukkebil” når løbet er slut – poster og KBC-folk gives besked! Alle opgaver i forb. med oprydning efter arrangementet kan med fordel tildeles personer, så dette ikke skal gøres på dagen.

4. Status Børn & Unge - Andrew
a. Medaljeløbet d. 23.8. God oplevelse – pænt fremmøde.
b. Klubmesterskab den 7. oktober. Kun 6 fremmødte og 3 gennemførte i U15. Der er pt 13 betalende medlemmer, men 8 kommer til træning – dog fornemmer vi at der er flere, der kører. Opfølgning påkrævet – Andrew følger op. 14 dages prøveperiode – herefter beslutning/indmeldelse. Trænerne skal fremover melde ind til Andrew.
c. Pt. ingen aftale mht. spinning (Fitness 1 kræver at unge er over 14 år). Mulighed: B/U tilskud til B/U-ryttere når de deltager i KBC/SCK-spinning (lukket hold). Andrew beslutningstager.
d. Andrew og Kim snakker sammen om inddragelse af udlejningscykler.
e. Jørgen stopper som B/U-træner efter denne sæson. Vi er på udkig efter en erstatning. Ny mand i kikkerten – Johnny tager den første kontakt.
f. Klubbens standpunkt: De unge skal ikke presses for tidligt, men selvfølgelig støttes når de viser interessen for at ville mere.
g. Næste sæson skal B/U være synlig i Kolding Kommunes tilbud til unge samt kulturaften og evt. maj-marked.
h. Andrew står for B/U-pokaler og bringer til gravør. Vi holder fast i vandrepokaler samt en medalje (kun til klubmesterskabet). Morten køber en ny drengepokal i Tønder (Johnny giver den gamle til MF så navne kan overføres).

5. Status Tøj og materialer - Niels
a. Tøjlager. Johnny og Niels beslutter hvad der skal suppleres med. Nye prøverunder primo dec. Næste vindue er i primo dec. til medio januar (60 dages åben) med forventet 8-10 ugers levering.
b. Udsalg af udgået tøj ved sæsonafslutning – Johnny!

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne
a. Intet væsentligt nyt. 4 på venteliste. (Kim og Bjarne har i fællesskab udarbejdet reglerne som benyttes).
b. Der mangler fortsat at blive malet i de nye cykelrum.

7. Status Kvinder - Dorthe
a. Det har været et godt år – der er godt socialt samvær og god opbakning til træning.

8. Arrangementer – Johnny
a. Sæsonafslutning. Pt 21 tilmeldte – remindere på FB (Kim ansvarlig). Styr på vin og mad (Johnny). Andrew og MF står for div. overrækkelser under spisning. Johnny beder om hjælp til opdækning hvis behov.
b. Generalforsamling 15. eller 17. januar. Johnny kontakter Kvarterhuset. BM den 8. januar dedikeret til forberedelse. Johnny og Kim laver udkast til budget. På valg Morten, Niels, Bjarne, Johnny -villige til genvalg. Allan (suppleant) ønsker ikke genvalg. Vi har en ny kandidat som Johnny prøver at kontakte.
c. Facebook – åben eller lukket gruppe? Besluttet at holde fast i lukket gruppe.
d. Deltagelse på klubaftener og tilbud til medlemmer. Vi kan ikke på forhånd sige god for/afvise. Vi beslutter i bestyrelsen, hvad der kommer ud til medlemmerne via nyhedsbrev samt lægges i ny fane på hjemmesiden for overblikkets skyld.
e. Kasper Asgreen – november. Har accepteret. Afholdes her. Kim laver tilmelding på hjemmesiden. Som udgangspunkt tirsdag den 6. november.
f. Chris Anker eller Brian Nygaard (1. Prioritet) (sammen med Italiensk madklub) – i februar. Johnny arbejder videre.
g. Tur til Odense cykelbane. Johnny tager teten og melder en dato ud (slut januar/start februar). Hvis der er tilfredsstillende opbakning, gennemføres arrangementet.
h. Bøgelund opdatering. Positiv opbakning fra politikere – men det er et pengespørgsmål. Man prøver at skaffe flere penge igennem fonde.

9. Eventuelt
a. 150 flasker fra Ewii. Til uddeling ved sæsonafslutning. Rest præmier ved julebanko.
b. Alle udbetalinger fra fremsendelse af konto nr. til Kim.
c. Dennis har søgt KBC EP – vi afventer svar.
d. Bjarne – udtænker ny rutine til uddeling af KBC’s Kammeratskabspokal.

Næste møde: torsdag den 15. nov – Niels tager kage med.
Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851