Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag d. 24.1.2022. kl. 19.00 på Bøgelund
Deltagere: Lone, Niels, Jan, Tom, Kim, Morten, Claus, Johnny

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Gennemgang af sidste referat. Rettelse fra sidste referat: Sønderborg CK arrangement er den 29. maj (og ikke som angivet den 8. maj). Fortsat onsdagsklub med coronapas ckeck. Julebanko ikke afviklet.
 
b. Umiddelbart ingen afløser fundet for Lone. Villig til genvalg, men kun indtil 1/6 grundet flytning inden for 6 mdr. Lone melder selv ud på FB til kvindegruppen med besked om at et nyt kvindeligt bestyrelsesmedlem skal findes – helst på GF.
c. Generalforsamling. Dato bliver den 24. februar i Kvarterhuset kl. 19.00. Bestyrelsen mødes kl. 18 til opstilling/anretning. Johnny vin/mad. MF øl/vand samt papir og blyant til evt. afstemning. Kim/Johnny står for udsendelse af indkaldelse og tilmelding. Johnny kontakter Ole Knudgaard mhp ordstyreposten.

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Regnskab er sendt til revisor. Regnskab gennemgået og sammenlignet med budget. Generelt god overensstemmelse – alle forskelle gennemgået/uddybet. Alle puljeforbrug har været under det budgetterede. Driften total: -22.000 kr mod budgettet på -5000 kr.
 
b. Indeståender: i alt 501.704 kr
i. driftskonto: 255.215 kr
ii. Elitepuljekonto: 197.117 kr
iii. Veterankonto: 49.371 kr
c. Budget 2022: Normalt kontingentår og dermed forventelig +60.000 kr i indtægter (256.000 kr). 2 x 3000 kr afsat til vedligehold. Puljebrug – der er mindre beløb til deling pga. lidt større udgifter – men efter samme princip (overskuddet deles efter medlemmer under de enkelte grupper).
i. Landevej: 26.344 kr, som fordeles M/K efter antal medlemmer
ii. B/U: 51.946 kr, heraf 50.000 kr sponsorindtægter
iii. Veteraner: 8.047 kr.
d. Driften i alt: -30.000 kr (svarende nogenlunde til de midler der er afsat til et TdF arrangement).

3. Landevej - Morten

a. Sidste nyt – landevej. Termin for PE-løbet nu fastlagt: Søndag den 1. maj. MF i gang med alt det formelle. Uddelegering opgaver på næste BM.
b. Sidste nyt - e-cykling. Oprydning og pænt vedligeholdt. Internettet klaret af Kim – det var en fejl fra Ewii. Overbookes ikke – men der er aktivitet. Vi venter med at investere i en 12 speed body. Kim lukker op for fuld booking efter DIF nye retningslinier.

4. Status Børn & Unge - Jan

a. Peter Solgaard har sagt JA til at gå ind i bestyrelsesarbejdet igen.
b. Fejring af klubmestre. Der pønses på en separat dag.
c. Strategi B/U. Trænere, Johnny, Peter mødes omkring 1. marts og planer lægges på bordet. Senere forældreinfo-møde. Lars J. undersøger pt omkostninger for deltagelse i træningslejr i Horsens.
d. Jan er bakket stille og roligt ud og Peter skal stille og roligt ind med støtte fra hele bestyrelsen. Johnny, Kim og Morten har sagt JA til opbakning mht. afvikling af træning.

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Tøjvindue nu lukket. Pæne bestillinger, men ikke alle design nåede minimumsbestilling på 5 stk. Der er kort bib og jersey på lager!

6. Status Veteraner og Lokaler - Tom

a. Ikke noget at berette.

7. Status Kvinder - Lone

a. Planlægger et mastermøde og koordinering til Broløbet den 11. juni – der overnattes i sommerhus. Mht tilskud oprettes der en kvindepulje svarende til den procentdel som kvinderne udgør af landevejspuljen. Dette er uden mastererkendtligheder, som fortsat tages fra landevejspuljen. Kim tydeliggør i budgettet 2022.

8. Arrangementer – Johnny

a. Vinterarrangement – Matti Breschel 8. februar på Kolding Gymnasium kl. 19-21. De nærliggende cykelklubber inviteres (Kim H). Der må medtages venner/bekendte. Entre 50 kr med MobilePay i døren. Kim udfærdiger oplæg til invitation og modtager forhåndstilmeldinger. Besked til MF senest søndag den 6. februar af hensyn til bestilling kaffe/kage/vand.
b. Aktiviteter op til TdF. 1. maj: PE-løbet, 22. maj: BørneTour, 24. maj: Rolf og Ritter på Kolding Bibliotek, 29. maj: Tour de Syd, 18. juni: KBC TdF ruten, 3. juli: Tour de France
c. TdF arrangement (Tom/Claus). Indhentet tilbud: Pris for transport 100 personer inkl. cykler fra Sønderborg til Kolding: 12.500 kr. Muligheder for spisning: IHS samt 2 mere. Tom og Claus udarbejder udkast – budget: 33.000 kr.

9. Eventuelt

a. 19./20. marts – kontakt fra Bikemania – rabatkupon til indgang. Deles på FB af Kim.
b. Officiel sæsonstart søndag den 27. marts kl. 9.00 - på næste BM (sammenfald med licensløb i Rødekro).
c. Næste møde – besluttes umiddelbart efter GF2022.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851