Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 08.01.2019. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Allan, Niels, Andrew, Kim, Morten, Bjarne, Johnny

Afbud: Dorthe

 

 1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Johnny har haft løs kontakt med Lyshøjskolen og Lykkegårdsskolen. MF har kontakt med Bramdrupdamskolen. Der arbejdes videre! Kim har forslag om idéaften. Ressourcer skal indtænkes! Vi ønsker flere B/U-ryttere!

b. Vedr. elitepuljen. Det fortsætter uændret.

c. MF laver diplom i ramme med navne fra gl. drengepokal som fremover følger den nye pokal.

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Årsregnskabet ligger nu hos revisor til godkendelse. Fortsat opdelt i de 3 konti (drift, onsdagsklub, elitepuljen). Budget og faktuelle tal ligger meget tæt på hinanden. Store differencer gennemgået og forklaret af Kim (som det også vil blive gennemgået på GF). Samlet overskud på driften er 47.541 kr.

Samlet likvide beholdning (alle 3 konti): 483.524 kr.

 

3. Landevej – Morten

a. 6 par meldt til og aktive i vintercup. Der laves gode resultater!

b. Der trænes fortsat søndag kl. 10 – men svingende fremmøde og på tværs af alle hold.

c. DCU-møde i støbeskeen mhp. forbedring af kvaliteten i licensløb og modsætningsforhold til motionsløb. Johnny meldt til.

d. Dato PEB-løb fastlagt – 10. aug. 2019 – MF i gang med indledende tiltag! Påtænker at alle felter kører på kort rute, men udkast til tidsplan fremlægges på næste møde.

 

4. Status Børn & Unge - Andrew

a. 2 U17-medlemmer har tegnet kontrakt med Esbjerg junior-team. Glædeligt og det var nødvendigt med udfordringer!

b. Træningslejr i Horsens i støbeskeen. Tilbydes til alle B/U-ryttere – og støttes økonomisk hvis mere end 2 deltagere.

c. Trænersituationen skal overvejes. Er der for mange trænere i forhold til aktive ryttere? Der planlægges et trænermøde snarest.

 

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Tøjbestilling. ”Vindue” lukkede i mandags – opgørelse af Niels. Enkelte varernr. har ikke opnået minimumsbestilling. Der rykkes på FB og gives frist til fredag. Herefter tager Niels og Johnny beslutning – evt. suppleres op og klubben påtager udgift og beholder enkelte ekstra varenr. på lager i gængse størrelser.

 

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Intet nyt via komfur – på stand by indtil videre/til rette tilbud er der!

 

7. Status Kvinder - Dorthe

a. Planlagt kvindeaften den 19. feb. 2019. Dorthe og evt. mastere tovholdere.

b. Oplagt mulighed: Åbenthus/Kvindedag mhp. nye kvindelige medlemmer a la sidste år.

c. Tour de Femme-arrangement – allerede flere tilmeldte.

 

8. Arrangementer – Johnny

a. Generalforsamling tirsdag den 15. januar. Kim laver reminder på FB. Vi bestiller mad til det antal, der har tilmeldt sig! Alle fra bestyrelsen mødes kl. 18 og stiller op (samt rydder op). Ingen forslag modtaget. Opgaver uddelegeret! Johnny sender formandens beretning rundt til gennemlæsning/kommentering!

b. Kammaratskabspokal. Vi har ikke fundet en egnet metode til at vælge årets kammerat, og vi lader den ”ligge stille” i år.

c. Frank Høj – 5. februar. På Kolding Gymnasium kl. 19 – MTB Kolding, Racing Kolding, SCK, Taps, Chr.feldt, MTB’s hurtigste drenge, Bagtrappen samt Harte inviteret. Skal melde sig til via klubmodul. Kim giver MF besked søndag den 3. februar om aftenen om antal deltagere mht. kaffe/te/kage. MF tager sodavand og beachflag med! Bestyrelsesmedlemmer melder sig også til og betaler 50 kr.

d. Tur til Odense cykelbane 26. januar. Pt. 8 tilmeldte – minimum var 15 tilmeldte. De tilmeldte får tilbudt at vi gennemføre uden ekstra omkostninger dvs. fortsat til 50 kr. (klubben påtager sig ekstraudgifterne!). Kim H. kontakter tilmeldte via mail!

e. Fritidsfesten d. 1.2.2019. Det koster 100 kr – tilmelding til Johnny,

 

9. Eventuelt

a. Næste møde – besluttes efter generalforsamlingen.

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851