Velkommen til tre KBCere

Velkommen til tre "nye" KBCere

 
Velkommen til Anastacia Damm som starter på hold 2
Velkommen tilbage til Allan Damsgaard som starter på hold 2 og til Uffe Bjerregaard Christensen som starter på hold 3
  11.06.2019
  Kim Henneberg
  Læs mere
MTB Kolding

Samarbejde med MTB Kolding om vores klubfaciliteter

  21.05.2019
  Kim Henneberg
  Læs mere
Velkommen

Velkommen 

 
Velkommen til Henrik Østergaard Nielsen som starter på hold 3
  16.05.2019
  Kim Henneberg
  Læs mere
Velkommen til en ny KBCer

Velkommen

 
Velkommen til Thea Nørholm som starter på hold 3
  07.05.2019
  Kim Henneberg
  Læs mere
Nyhedsbrev maj 2019
Du kan læse maj måneds nyhedsbrev her
  02.05.2019
  Kim Henneberg
  Læs mere