Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Mandag 19.8.2019. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Dorthe, Niels, Andrew, Kim, Morten, Claus, Johnny

Afbud: Bjarne

 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Kim H. sender officiel rykker til PEB – både 15.000 + 5.000 kr

b. Tak til Kim H for velorganiseret tur til Agerskov – skal gentages næste år!

c. Johnny tager igen fat i Kolding Kommune mhp. vedligehold af gårdspladsen

2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Indtægter (juni/juli) knap 34.000 kr. Omkostninger til arr. på godt 18.000 kr. Samlet set overskud på 5.200 kr. i perioden. Kassebeholdning: Drift: 334.698 kr, Veteran: 31.219 kr, Elite: 208.000 kr. Forventet overskud omk. 60.000 kr. hvis der ikke dukker uforudsete udgifter op. Kim H afklarer mht. betaling af girokort – skal der også være 2 til at godkende her?

b. Status PEB-løb – endeligt regnskab afventer. Udsigt til lille underskud.

c. Status DCU Pilot/B/U løb - endeligt regnskab afventer. Udsigt til pænt overskud.

 

3. Landevej - Morten

a. PEB-evaluering. 1. Posten ved opløbet skal være mere vågen. 2. Hvordan kan trafik med felterne undgås? 3.Ekstra KBC post ved Gelballe/Egeskovvej til at varsko HJV. 4. Kegler på Hylkedalsvej en succes. 5. Fast mand til fejeblad.

 

4. Status Børn & Unge - Andrew

a. Kulturnat på fredag. Andrew og Peter samt forhåbentlig et par unge! Flyers i tøjrummet.

b. B/U strategi. Hvad vil vi med B/U? Hvilke ressourcer har vi? Jan J. har indvilget i at være tovholder/strateg, men har ikke overskud til at lægge 10 timer/uge. Skæve til kvinde-succesen! Generelt fælles holdning: Vi skal have B/U-ryttere, som synes, der er sjovt! Når de bliver ældre og interessen for konkurrence kommer, skal mulighederne være der! Næste step: Jan tilstede på næste BM og med til at sætte præg på strategien.

c. Test af ny model for B/U cykelløb med DCU. Succes – afventer Pilot løb på Sjælland og evaluering fra DCU.

d. Køb af cykelmonitor med penge fra DGI fonden. Claus og Johnny deltog i møde her i Kolding (e-cykling-møde). Input fra Cykling Odense og Sønderborg rytter. Masser af muligheder. Vores udfordring: Lokaler! Mulighed er hestestalden! Claus vil gerne prøve at tage teten og indkalde til opstartsmøde. Muligvis hjælp fra veteraner til konstruktion af rum! Det skal gøre rigtig – og vi vil gerne bruge penge på projektet!

e. Der skal checkes op på antal cykler (Andrew!) – der mangler muligvis én i samlingen!

 

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Sidste nyt. Intet nyt – bestilling overstået, dog uden de store køb. Der er købt ind til lageret (Vinterjakker og langærmet). Priserne er justeret!

 

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Sidste nyt. Det nye koncept er nu modtaget.

b. Gulvtæppe i klublokalet. Lægges mandag og tirsdag i uge 35. Johnny varsler orienteringsklubben og dagplejebrugere.

 

7. Status Kvinder - Dorthe

a. Sidste nyt. Dato fastsat på Emma’s have (tilskud på 100 kr/egenbetaling på 80 kr – dato 20. okt). Hold 2 udfordre pga. for få kvinder til dette hold (ofte blot en master og 1-2 ryttere!). God tilslutning til hold 1. Idé: Opfordring til at tage en veninde med til træning. Mulighed for at låne cykel!

b. Analyse af kvindecykling. Der er ikke noget nyt.

c. Der skal indkøbes en kvindepokal – Johnny/Dorte koordinere. Uddeles til sæsonafslutning

 

8. Arrangementer – Johnny

a. TO kursus – 8./9. november. Afholdes her i KBC’s lokaler. Pt. 5 af vores medlemmer tilmeldt. Der kommer også folk udefra. Betaling 1600 kr/person som efterfølgende godskrives af KK.

b. Førstehjælpskursus. Bliver også gennemført – skal tages for at tage TO!

 

9. Eventuelt

a. Sæsonafslutning søndag den 27. okt. 2019 kl. 10.

b. Næste møde onsdag den 9. okt kl. 19. Kim H har kage med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851