Emne: KBC Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 15.11.2018. kl. 19.00 på Bøgelund

Deltagere: Dorthe, Allan, Niels, Andrew, Kim, Morten, Bjarne, Johnny

 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde – Johnny

a. Johnny har fået kontakt til både i Lykkegårdsskolen og Lyshøjskolen.

b. Vi er stadig på jagt efter et nyt B/U-best. medlem.

c. Ny drengepokal indkøbt og i spil. MF laver et diplom i pæn ramme!

d. Kim H. kontakter Elitepuljen og tilbyder, at vi tager over qua manglende kontingentbetalinger og behandling af ansøgning fra Dennis Lock.


2. Økonomi - Kim

a. Status regnskab. Seneste posteringer gennemgået. Pt. Overskud på 69.266 kr. ift. Budget. Driftskonto: 282.701 kr. Elitepulje: 209.623 kr. Veteran: 22.258 kr.

b. Budget 2019 oplæg. Forudsætning er 257 betalende medlemmer. Enstemmigt nik til at udgifter til mastererkendtligheder flyttes til landevej. 20.000 kr. til nyt gulvtæppe. Fordelingsnøgle til veteranklubben skal være antal af medlemmer i onsdagsklubben og ikke antal medlemmer over 60 år.

c. Kim sender regning til Pierre Ejendomme for den ny drengepokal.

 

3. Landevej – Morten

a. Master erkendtlighed udbetales i dec. – 1000 kr. til alle som har taget 8-10 ture i året.

b. DGI –Hærvejsløb, prøveindmeldelse for deltagende ryttere. Vedtaget – Johnny melder tilbage til DGI.

 

4. Status Børn & Unge - Andrew

a. Der er pause og ikke meget aktivitet. Vi mangler en hovedtræner. Efter GF skal vi have lagt en strategi. Ide fra Kim: Vi skal have en temaaften med fokus på B/U.

 

5. Status Tøj og materialer - Niels

a. Tøjbestilling – forslag til bestilling fremlagt. Godkendt. Prøvedatoer (inkl. Bankodato) i nyhedsbrev og FB.

 

6. Status Veteraner og Lokaler - Bjarne

a. Pris på nyt komfur indhentet, ca. 4000 kr. – afventer muligheden for en ”retur-varer” til ca. 1500 kr. Bjarne har lov til at handle.

b. Intet nyt ang. Det store Bøgelund-projekt. Forslag fra Hans Jacobsen og Ole Knudgaard. Oplæg set af Johnny og fremlagt for bestyrelsen. Desuden kontakt til O-løb og løbeklubben – møde aftalt.

 

7. Status Kvinder - Dorthe

a. Sæsonafslutning sidste søndag. Ca. 10 fremmødte til spisning i Emma’s have.

b. ”Kvinde kend din cykel”-arrangement i støbeskeen til marts!

 

8. Arrangementer – Johnny

a. Generalforsamling 15. januar – på valg Morten, Niels, Bjarne, Johnny, Allan. Punkt på næste BM.

b. Chris Anker – februar. Diskuteret – pris 20.000 kr. Enighed om for høj pris. Johnny prøver at tage kontakt til Frank Høj – forventet < 10.000 kr.

c. Tur til Odense cykelbane 26. januar. Deadline flyttes frem til dato i december.

d. Julebanko – præmier. Herman opråber. Kim/Johnny/MF ansvarlig for præmier. (Kim=smurt, Johnny=Kokborg, MF=Middelfart/EDC/PrimeCargo/Kim F). Kim laver tilmelding på klubmodul.

 

9. Eventuelt

a. Kort resumé fra distrikt J/F. Helt store emner: 1) Sikkerhed ved løb og trafikofficials. Mulighed for at lave uddannelse her i SSC. 2) Hvordan får man flere motionsrytter til at køre licensløb. Workshop planlagt i januar af DCU.

b. Næste møde – 8. januar kl. 19.00 Allan har kage med!

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851