Kære KBCere

Nu lysner det forhåbentligt snart, men vi må stadig holde lukket lidt endnu. Her er lidt nyt om februar i KBC

Nedlukning i februar

Forsamlingsforbuddet er fortsat gældende og det betyder desværre at vi ikke har nogen klubaktiviteter eller klubtræning indtil videre. Det betyder jo desværre også at kommunens lokaler forsat er lukkede og ikke må benyttes, indtil videre frem til den 28. februar.
Skulle situationen ændre sig vil vi selvfølgelig opdatere jer.

Generalforsamling udsat grundet corona

Grundet forsamlingsforbuddet er vores generalforsamling udsat. Vi afventer at forsamlingsforbuddet bliver ændret, så vi igen kan mødes i større grupper. Bestyrelsen formoder at forsamlingsforbuddet skal hæves til minimum 100 mennesker, for at vi kan afholde generalforsamlingen.

Vi følger løbende retningslinjerne fra DIF - Danmarks Idræts Forbund, der rådgiver alle foreninger i hvordan vi skal forholde os til den specielle situation vi er i. Herunder, at vi som bestyrelsen skal holde foreningen kørende rent driftsmæssigt, men ikke kan tage nye initiativer, der har betydning for vores økonomi.

Kontingent 2021

Normalt vil vi opkræve kontingent lige før sæsonstart i marts, men idet kontingentet skal godkendes på generalforsamlingen, vil kontingentbetaling blive udsat indtil efter den er afholdt. Opkrævning vil derfor blive udsendt senere i år og du skal ikke indbetale noget før du får en opkrævning fra os.

Regnskab 2020

2020 regnskabet er færdigt og godkendt af revisor. Regnskabet vil blive gennemgået til godkendelse på generalforsamlingen, men vi synes det vil være godt, at alle får det at se allerede nu. Regnskabet inklusive kommentarer kan du se via linket her: Regnskab 2020

Som det ses havde vi budgetteret med et 0-resultat, men ender med et overskud på 70.501,- kr. Årsagen til dette store overskud er, at vi på grund af Corona, ikke har kunnet gennemføre de medlemsaktiviteter, som vi havde planlagt. Overskuddet går derfor ind i klubbens egenkapital som er vokset til 498.875,- kr.

I regnskabet fremgår også en periodeafgrænsning på 30.000,- kr. Det drejer sig om et tilskud på 30.000,- kr som vi har fået fra DIF/DGI til indkøb af nye B&U cykler. Tilskuddet blev udbetalt ultimo 2020, men hører mere til i 2021, idet cyklerne først vil blive købt her.

Har du spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, så tag gerne fat i Kim H.

Landevejssæsonen 2021

Sæt kryds i kalenderen søndag den 28. marts, hvor vi forhåbentlig kan afholde vores traditionsrige sæsonstart.

I håbet om at sæsonen 2021 kan gennemføres som vi alle gerne vil have det - med faste træninger tirsdag, torsdag og søndag - vil bestyrelsen gerne opfordre rutinerede såvel som nye mastere til at melde sig. Rollen som master kræver ikke mange års erfaring eller eliteniveau! Det handler kort og godt om, at et medlem tager ansvaret for træningsturen og sikrer korrekt opførsel på landevejen.

Husk at vi repræsenterer KBC og hele cykelsporten, når vi er ude og træne! Som master er man indforstået med at stå for ca. 10 træninger i løbet af sæsonen, og man melder sig for én sæson ad gangen. Der indkaldes til opstartsmøde inden sæsonstart!

Er du interesseret? Så tag fat i Morten.

Pierre Ejendomme Løbet

Vi kender allerede nu (med meget stor sandsynlighed!) datoen for årets store KBC cykelløb - nu kaldet Pierre Ejendomme løbet! Sæt derfor gerne kryds i kalenderen søndag den 5. september 2021. Der er også brug for hjælp til opstilling lørdag den 4. september kl. 16-20. Vi afvikler i år løb sammen med Middelfart og Fredericia (lørdag) og håber derfor på stor ryttertilslutning fra Sjælland og Tyskland/Norge/Sverige.

KBC Klubmesterskab

Hvis du har gode input til ny/anderledes/bedre måde at afvikle KBC's klubmesterskab på (vi har i de sidste mange år haft 4 afdelinger - sprint, bakkespurt, enkeltstart og criterium - samt benyttet aldersreduktion og én fratrækker) og evt. vil bidrage til afviklingen, så er du velkommen til at kontakte Morten

E-cykler og udlån

Vores E-cykler har stået stille under Corona nedlukningen idet vi ikke har haft adgang til kommunens lokaler. Vi har i den forbindelse fået en forespørgsel fra et medlem, om han kunne låne en E-cykel med hjem.

Vi har drøftet dette i bestyrelsen og er enige om E-cyklerne ikke kan lånes med hjem, men skal bruges i lokalet, hvor de er sat op. Baggrunden for dette er, at E-cyklerne er ret kostbare og indeholder en del følsom teknik. Én af vores E-cykler er faktisk gået i stykker og er derfor indsendt til længerevarende reparation.

Udlån og flytning af E-cyklerne kan derfor forøge behovet for reparationer og afledt risiko for uenighed om dækning af omkostningerne.

Vi ses forhåbentligt snart

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851