Kære KBCere

Først og fremmest ønskes I alle et godt nytår og vi håber I er kommet godt og sundt ind i det.

Klublokalet, baderum og e-cykling er lukket indtil den 17. januar.

Grundet forlængelsen af restriktionerne grundet corona, har kommunen meddelt at vores lokaler ikke må benyttes og skal holdes lukket indtil den 17. januar. Det samme gælder fælles træning fra Bøgelund. Vi vender tilbage med separat nyhedsbrev, når de igen må benyttes.

Generalforsamling

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, har vi udsat generalforsamlingen til slutningen af februar indtil videre. Vi afventer svar på hvad der sker med forsamlingsforbuddet, som der formentlig kommer nye retningslinjer for. Vi giver naturligvis besked om hvad vi gør, hurtigst muligt.

Budget 2021

Som vi lovede i seneste nyhedsbrev, sender vi budgettet for 2021 med i dette nyhedsbrev - det vil blive gennemgået til godkendelse på generalforsamlingen. Det er udarbejdet ud fra en normal sæson med de arrangementer vi plejer at afholde - så må vi se hvor normal den bliver.

I finder budgettet vedlagt her: Budget 2021.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til budgettet, så tag gerne fat i Kim Henneberg her: Kontakt Kim

Der er kommentarer ud for hver post, men der er følgende generelle kommentarer:

  • I opstillingen er budgettet sammenlignet med budget 2020 og ikke som normalt, realiseret 2020. Det er fordi 2020 var et meget unormalt år og det giver ikke rigtig mening at lave en sammenligning med det.

  • Vi budgetterer med et underskud på 29.696,- kr. Vi plejer jo at budgettere med et nul resultat, men vi kommer ud af 2020 med et meget stort overskud på grund af de mange aflyste aktiviteter og vores kassebeholdning derfor er meget stor. Vi foreslår derfor at bruge flere penge på fællesaktiviteter og aktiviteter i de tre puljer.

Regnskab 2020

Regnskabet bliver nu gennemgået af vores revisor og vi forventer at kunne forhåndsudsende det til orientering sammen med næste nyhedsbrev. Godkendelse vil fortsat ske på generalforsamlingen.

Nye sponsoraftaler for 2021-2023

Vi har i efteråret forhandlet sponsoraftaler for de næste 3 år. Pierre Ejendomme bliver vores hovedsponsor, da Pierre også har sagt ja til at være sponsor for vores cykelløb, da Poul Erik Bech har valgt at opsige deres hovedsponsorat. Vi byder desuden velkommen tilbage til Niels Kokborg, der ejer Mæglerhuset Kokborg. Niels, der er mangeårigt medlem i klubben, har tidligere været sponsor i klubben. Desuden har Autocentralen, Prime Cargo og Middelfart Sparekasse sagt ja til at forlænge deres sponsorater yderligere 3 år.

Tak til alle sponsorerne for deres støtte til KBC - det er vi meget taknemmelige for.

Klubtøj

Vi har i efteråret undersøgt markedet for en evt. ny tøjleverandør. Vi har prøvet en masse cykeltøj og haft samtaler med forskellige leverandører omkring priser osv. Vi har dog valgt at blive hos Marcelleo Bergamo (Italic Sport). Vi synes at det er noget rigtig godt tøj vi har, og fornuftige vilkår, og vi så derfor ikke nogen grund til at skifte leverandør.

I forbindelse med det fortsatte samarbejde med Marcelleo Bergamo har vi fået ændret på nogle ting til fordel for jer klubmedlemmer:

  • Kort og langærmede cykeltrøjer kan nu også fåes i kvindemodeller.

  • På www.italicsport.com gives der 20 % rabat på de varer der er i webshoppen. Og det er alle deres brands. Dvs. Marcello Bergamo, Technism og Isolés. Rabatten gives på varer der i forvejen ikke er nedsat. Rabatten opnås ved at det enkelte medlem sender en mail på info@italicsport.com med bestillingen, og så bliver der sendt et link til betaling.
Som Johnny skriver er der forhandlet nye aftaler med sponsorerne, og det giver en lille ændring på trøjen, idet Poul Erik Bech udgår på højre ærme, og erstattes af Mæglerhuset Kokborg.

Der vil her i starten af januar blive lagt et nyt bestillingslink til klubtøj op, sådan at der kan bestilles tøj der er klar til sæsonstart. Som det ser ud lige nu kan det blive svært med en prøveaften, men skulle muligheden opstå, melder vi det ud.


Vi ønsker alle et godt nytår og glæder til at vi kan komme i gang med fællestræning igen på et eller andet tidspunkt.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851