Indkaldelse ordinær generalforsamling i Kolding Bicycle Club

 

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.00 i Kvarterhuset, Junghansvej 121, Kolding.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
 
2. Beretning om KBC´s virksomhed i det forløbne år.
 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formand Johnny Poulsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på mail (johnnypoulsen77@gmail.com). Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
5. Fastsættelse af kontingent.
 
6. Valg af formand
Johnny Poulsen – modtager genvalg.
 
7. Valg af bestyrelse.
Morten Freitag – modtager genvalg
Niels Tange Kristensen – modtager genvalg
Bjarne Poulsen – modtager genvalg
 
8. Valg af revisor
Jan B. Petersen – modtager genvalg
 
9. Valg af suppleanter (for bestyrelsesmedlem og revisor)
Allan Thomsen – modtager ikke genvalg
Jens-Peder Nielsen – modtager genvalg
 
10. Evt.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Seneste nyt

Kommende events

Kolding Bicycle Club

Bramdrupskovvej 40

6000

Kolding

Tlf. 30202851